Důležité termíny

  • Náměty o maximálním rozsahu 300 slov je možné zasílat do 20. dubna 2017 na info@mystreetfilms.cz

  • Přihlašovací formuláře na vkládání filmů jsou pro veřejnost otevřeny až do 15. září 2017

  • Vítězové budou osobně pozváni na projekci svého dokumentu na MFDF Ji.hlava v říjnu 2017

  • Filmy přihlášené po uzávěrce automaticky vstupují do dalšího soutěžního ročníku!

  • Termíny našich otevřených seminářů najdete v sekci Program