My Street Films

Filmové workshopy a semináře s předními českými dokumentaristy

Celoroční projekt My Street Films propojuje mladou generaci s profesionálními českými dokumentaristy. Každý rok v dubnu vyhlašujeme veřejný open call, kam se zájemci mohou přihlásit se svými filmovými náměty a až osm uchazečů získá účast na workshopech s předními českými dokumentaristy zdarma. V září pořádáme soutěž o nejlepší krátký dokumentární snímek My Street Films Award, jejíž vítěz získá možnost představit svůj film na MFDF Ji.hlava, a v průběhu celého roku pořádáme veřejná promítání a semináře s hosty z řad filmových tvůrců. Cílem projektu je pomoci účastníkům srozumitelně reflektovat aktuální témata skrze videotvorbu, ale i  zvýšit mediální gramotnost a posílit kritický náhled na média.

­

My Street Films workshops

Každý rok v dubnu vyhlašujeme veřejný open call, kam se zájemci mohou přihlásit se svými filmovými náměty. Komise vybere až osm uchazečů, jimž umožní bezplatnou účast na workshopech vedených předními českými dokumentaristy. Prostřednictvím seminářů a konzultací se účastníci naučí základům dokumentární tvorby s důrazem na dramaturgickou výstavbu filmu. Program se zaměřuje především na schopnost srozumitelné a informované reflexe vybraného tématu, výstižné artikulace myšlenek a stanovisek a schopnost komunikace skrze specifickou formu krátkého dokumentárního filmu. Výsledné snímky automaticky postupují do soutěže My Street Films Award, zároveň jsou k vidění na online filmové mapě mystreetfilms.cz, kde podávají zprávu o společenských, politických, kulturních i jiných tématech, jež aktuálně hýbou nejen českou společností.

My Street Films – Promítání a semináře pro veřejnost

Kromě workshopů pro vybrané účastníky pořádáme i filmová promítání a semináře pro veřejnost. S pozvanými hosty z řad českých tvůrců prozkoumáváme dokumentární přístupy ke světu, zabýváme se prací s protagonisty a podstatou dokumentární režie či možností konstrukce narativu skrze střih. 

My Street Films Award

Soutěž se koná každoročně v září, přihlásit se může kdokoliv. Přihlášené snímky musí být dokumentární formy a kratší 10 minut. Vítězný snímek, vybraný odbornou porotou, je uveden na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Na festival je pozván i autor snímku, kromě hrazené cesty a ubytování získá akreditaci a možnost seznámit se s předními světovými dokumentaristy. Vítězný film dále získá mezinárodní distribuční podporu na online platformě dokumentárních filmů dafilms.cz.

My Street Films @ school

Druhou edukativní platformou, jež My Street Films zaštiťuje, je projekt MyStreetFilms @ school. Na vybraných gymnáziích a středních školách pořádáme tří- až pětidenní workshopy, v rámci nichž studenti spolupracují s profesionálními dokumentaristy na natočení společného dokumentárního snímku. Díky teoretické a praktické části se studenti naučí základům mediální gramotnosti a kritického myšlení, výsledný film se pak účastní studentské sekce My Street Films Award.