My Street Films & Zažít město jinak

Tématem letošní sousedské slavnosti Zažít město jinak je „Ulice bez opony“. Zatímco železná opona začala padat právě před třiceti lety, mezi sousedy často visí dodnes. Je tedy na čase sundat všechny neviditelné opony a setkat se s lidmi, kteří žijí kolem vás a zažívají město s vámi. Ani v kině už dnes opony většinou nevisí, a tak nám projekce bez opony připadá stejně normální jako otevřené hranice.

20. – 21. září se na vás těšíme na těchto projekcích: