Natáčíme Příběhy našich sousedů

Společně s organizací Post Bellum pracujeme na projektu Příběhy našich sousedů, jehož cílem je zachycení jedinečné výpovědi pamětníků, kteří přispívají svými příběhy do paměti národa. Do projektu se zapojilo už přes 2000 žáků osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií a nyní do něj vstupuje i My Street Films.

Díky nové spolupráci a lektorské podpoře profesionálních dokumentaristů nyní studenti natáčejí své krátké filmy s cílem zachytit výpověď pamětníků, a také získat zkušenosti se zpracováním jejich příběhů do filmové podoby - od scénáře přes natáčení až po střih. Studenti své natáčení průběžně konzultují se zkušenými lektory, čímž se prohlubuje jejich porozumění pamětníkově výpovědi, historickým souvislostem, lidským právům, tato práce ale zároveň podporuje jejich kritické myšlení a odpovědnost k vyobrazení jejich příběhů pomocí filmu.

Výsledky své práce budou studenti prezentovat odborné porotě i veřejnosti, hotové filmy budou na konci února 2017 dostupné na webových stránkách pribehynasichsousedu.cz i mystreetfilms.cz.