Bůh bez domu, dům bez Boha

Sára Englišová, Kateřina Tisová

Bolzanova 7, Praha,

Jen pár kroků od Hlavního nádraží se pod rušnou magistrálou nachází sociální centrum Naděje pro lidi bez domova. Tam se každý týden už dvacet pět let odehrává bohoslužba pod vedením kazatele Petra Ševčíka. V Bibli stojí: „Buďte jako ptactvo nebeské, které se nestará, co bude jíst, kde bude spát, do čeho se oblékne, jen buďte spravedliví.” Jak moc je takové sdělení paradoxní, jsou-li to takřka jediné otázky, které si dennodenně bezdomovci kladou? Každou neděli jim kazatel předčítá Písmo svaté s pasážemi o hodnotách a spravedlnosti. A to ve světě, který se nezdá být spravedlivým ani zdaleka. Mezi čtením takovýchto úryvků a zpíváním biblických písní vypráví kazatel historky ze svého života. Sám sebe označuje za misionáře, kterého Bůh seslal, aby šířil víru mezi lidmi, na které společnost nahlíží se smíšeným pocitem soucitu a opovržení.

Datum vytvoření: 09.09.2018

Filmař: Sára Englišová, Kateřina Tisová

Loading the player...