O projektu

Vzdělávací projekt „My Street Films na školách“ nabízí několik variant workshopů různé časové náročnosti, které nabízí jak části teoretické, tak praktické, přičemž cílem je vždy rozšířit povědomí o různých filmových žánrech, zkusit si natočit svůj vlastní film a tento film i na internetu propagovat. Program by měl být pro mládež atraktivní, proto je třeba zabývat se tématy, které jsou jim blízké a formou, která je jim sympatická. Z tohoto důvodu je projekt na konkrétní škole vždy veden zkušeným filmovým tvůrcem a tematickým okruhem námětů studentů je "My Street", tedy místa, které jsou studentům blízké a které jsou pro ně v tomto období nejdůležitější. Teoretické lekce by se měly skládat z ukázek a praktických poznámek z natáčení.

 

Teoretická část se skládá ze srozumitelného úvodu do filmové teorie, představení filmových žánrů s důrazem na dokumentární film s použitím konkrétních ukázek, na kterých si studenti osvojí znalost rozlišit např. mezi reportáží a dokumentem, pochopí význam střihové skladby a filmové řeči.

Praktická část programu se odvíjí od konkrétního modelu, který si pedagogové dané školy pro své studenty zvolí. Společné pro všechny modely je však to, že si mladí studenti ověří, co už může být dobrý nápad na film, jakým způsobem je vůbec možné tuto realitu filmově zpracovat a jaký má režie vliv na interpretaci skutečnosti okolo nás. Všichni lektoři mají vlastní techniku, kterou během praktické části studentům propůjčují k natáčení. Součástí praktické části je i střih filmu pod vedením lektorů.

Studenti získají nejen základní porozumění filmové řeči a skladbě, ale také rozvíjí kritické myšlení a sociální citlivost a získají konkrétní praktickou zkušenost, při které mají možnost sebevyjádření a tvůrčí svobody. Z workshopu si ale také odnesou schopnost interpretovat film a rozlišovat např. mezi propagandou a manipulací ve filmu oproti čisté informaci, nahlížet na dění kolem sebe a získají praktické dovednosti, které jim umožní projevovat své názory na toto dění pomocí audiovizuálního díla.