Podívejte se na dva nové filmy z Gymnázia Frýdlant

Ve dnech 23. a 24. listopadu jsme na Gymnáziu Frýdlant uspořádali filmový workshop, jehož se zúčastnili studenti kvarty a septimy. Za jeden a půl dne práce pod vedením dokumentaristů Jaroslava Kratochvíla, Terezy Reichové, Jana Sachera a Petry Krejčové natočili dva filmy, na které se nyní můžete podívat i vy.

Během prvního dne jsme si na základě krátkých dokumentárních filmů z pražské FAMU a oceněných snímků ze soutěže My Street Films vysvětlili základní režijní přístupy ke zpracování tématu a nastínili základy práce s kamerou a protagonistou. Poté se studenti rozdělili do dvou skupin a každá z nich pod vedením dvou lektorů vymýšlela námět a scénář. Odpoledne se pak mladí tvůrci již pustili do natáčení v prostorách školy i mimo ni. „Když studenti vidí filmy, které jsou spontánní, osobní a hravé, navíc natočené mladými lidmi, dodává jim to odvahu. Poté přichází úkol vymyslet námět, který se všech osobně dotýká a vyvolává v nich rozechvění. Po chvílích nejistoty a pocitů trapnosti se objevují témata, která překvapí i ostříleného dokumentaristu. Přichází nadšení, které s sebou nese boření zajetých rolí ve třídě, introverti dostávají prostor pro to, co umí, a falešní ‚lídři‘ neustojí nutnost kooperace,“ komentovala průběh workshopu Tereza Reichová.

Oba filmové štáby si vybraly námět spojený s budovou gymnázia, ve které dříve sídlil soud a vězení, každý k tomuto tématu ovšem přistoupil zcela odlišně. Zatímco jedna skupina se rozhodla zkoumat paralely mezi "vězením" a školními rituály, druhá se nechala inspirovat diskuzemi, které vedou se svým profesorem během hodiny občanské výchovy, a pojala svůj film jako inscenovaný soudní proces nad aktuálním tématem – a neváhala ani zapojit sousedy, kteří v okolí školy bydlí.

Druhý den studenti společně s lektory analyzovali a stříhali natočený materiál a věnovali se filmové skladbě. Při závěrečném promítání pak mohli studenti sami zhodnotit, jak se dá ke stejnému tématu autorsky přistoupit zcela rozdílně a jak různě mohou vypadat portréty stejného místa. „Kvalitní film si sám řekne, kolik času potřebuje a co všechno je pro jeho vznik nutné udělat. Každý, kdo na něm pracuje, chápe svou roli při jeho tvorbě a ví, co dělá. Kdyby české školství dokázalo fungovat alespoň trochu podobně, jako funguje tvorba dokumentárního filmu, třeba bychom nebyli puzeni točit jen kritická témata, protože by u nás bylo lépe,“ domnívá se Tereza Reichová. Tak tedy posuďte sami: Proces vs. Vězení - Der Arrest