Podmínky

O VÁS

 • Můžete být obyvatelem jakékoli země světa
 • Pro přispěvatele My Street Films neexistuje věkové omezení; za nezletilé však musí vyjádřit souhlas dle těchto podmínek jejich zákonný zástupce

VÁŠ FILM

 • Délka filmů musí být maximálně 10 minut. Filmy nesmí být delší, a to včetně úvodních a závěrečných titulků. Takové filmy odmítneme.
 • Filmy mohou být natočeny v jakémkoli formátu (mobilní telefon, videokamera) a v jakémkoli stylu (filmový, animovaný, ilustrovaný, komentovaný, němý atd.)
 • Filmy musí být lokalizovány pomocí poštovního směrovacího čísla a/nebo názvu ulice a identifikovány pomocí poskytnutého značení na Google maps. Jakýkoli film, který nebude splňovat jakékoli z těchto lokalizačních kritérií, nebude způsobilý a bude ze stránek odstraněn.
 • Měli byste usilovat o to, aby byl váš film fakticky přesný a poctivě vyjadřoval vaše názory či názory lidí vystupujících ve filmu.
 • Vždy respektujte pocity a soukromí osob, o kterých ve filmu vypovídáte či které ve filmu vystupují, v souladu s občanským zákoníkem.
 • Všechny filmy natočené o jakémkoli místě v České republice, přihlášené v období do půlnoci 1. 10. 2016, jsou způsobilé k účasti v soutěži. Autoři filmů nemusí být občany ČR.

PŘIHLAŠOVÁNÍ

 • K přihlášení filmu je třeba podstoupit online přihlašovací proces, jehož součástí je registrace
 • Pokud Váš film bude schválen, Váš film se na stránkách objeví do 48 hodin
 • Přihlášení filmu je bezplatné
 • Filmy přihlášené do půlnoci 1. 10. 2016 budou automaticky zařazeny do soutěže My Street Films konané do konce října 2016. Veškeré filmy přihlášené po tomto datu budou způsobilé pro soutěž v roce 2017.
 • Můžete přihlásit neomezené množství filmů
 • Po přihlášení filmu obdržíte potvrzovací email
 • Jakýkoli film, o kterém tým společnosti My Street Films, z.s., usoudí, že je hanlivý, propaguje zboží či služby, propaguje netoleranci, násilí či bigotnost, je záměrně nepřesný v zobrazení osob či míst či nevhodný pro děti a mládež, bude ze stránek odstraněn, a přispěvateli bude další přispívání zakázáno. Pokud bude váš film nevhodný, zkontaktujeme vás a budeme vás o tom informovat.

POVOLENÍ

 • Veškeré osoby vystupující ve vašem filmu vám musí poskytnout písemný souhlas, v němž vám povolují užívat ve filmu jejich podobu a hlas a dále uveřejnění filmu na internetu, na jakémkoli médiu a v jakoukoli dobu. Stejně tak musíte získat písemné oprávnění k zařazení a následnému užití děl a výkonů audiovizuálně užitých od autorů a výkonných umělců, jsou-li ve filmu užita cizí díla anebo výkony. Je přijatelné požádat dotazované na kameru, aby potvrdili, že souhlasí – pak je ovšem nutné, abyste uchovali kopii tohoto natočeného materiálu. Pokud ve vašem filmu vystupují děti, je potřeba vyplnit zvláštní část písemného souhlasu s jejich rodiči. Kopie těchto písemností musíte uchovat.
 • Musíte vlastnit veškerá práva či licenci k veškeré hudbě ve vašem filmu pro internetové užití. Pokud jste použili hudbu z katalogu, musíte si zajistit oprávnění vydavatele (labelu) a kolektivního správce pro práva k dílům hudebním (OSA) ještě před přihlášením filmu. Tyto údaje si od vás můžeme kdykoli vyžádat. Pokud bude váš film nominován na uvedení na festivalu Open City Docs Fest, MFDF Jihlava, nebo jiné projekci, budeme požadovat doložení licence umožňující promítání filmu, aby byla pokryta oblast užití na filmovém festivalu.

VÝBĚR

 • Tým společnosti My Street Films vytvoří seznam nominovaných filmů. Film oceněn prvním místem bude uveden na Open City Docs Fest 2017 v Londýně a jeho autor bude na projekci pozván. Další snímky budou uvedeny v rámci MFDF Jihlava 2016 či jiných projekcích.
 • Vítězné filmy budou vyhlášeny na slavnostním zakončení projektu. Toto rozhodnutí je konečné a toto téma nebude předmětem dalšího písemného styku.
 • Vyhrazujeme si právo nevybrat žádný film či námět nebo vypsání ceny jako takové odvolat, a to i pokud jste již svůj námět či film vytvořili nebo přihlásili, aniž bychom v takovém případě odškodňovali účastníky.

PROPAGACE

 • Můžeme si vytvořit záběry z vašeho filmu, které budou použity v rámci našich propagačních materiálů či za účelem propagace vašeho filmu, a rovněž si můžeme vyžádat celý váš projekt. Vaše autorství bude patřičně uvedeno.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

 • Přihlášením filmu poskytujete spolku My Street Films, z. s., IČ: 04675843 oprávnění ke zveřejnění filmu na doménách My Street Films a doménách Doc Alliance Films (Doc-Air, z.s.) a bezúplatně nevýhradní neomezené oprávnění k užití filmu jakožto audiovizuálního díla, jakož i všech děl, výkonů a jiných předmětů ochrany v něm audiovizuálně užitých a taktéž včetně zvukově obrazového záznamu filmu, všemi způsoby, a to i po zpracování. Spolek My Street Films, z. s., není povinen licenci využít a je oprávněn licenci postoupit nebo poskytnout sublicenci třetí osobě. Oprávnění se poskytuje jako nevýhradní a vy budete i nadále oprávněni v plném rozsahu svůj film užívat nebo licencovat. Vaše autorství bude uváděno.

PROHLÁŠENÍ

 • Zaručujete, že váš příspěvek:
  • je vaším originálním dílem, a že máte právo jej poskytnout společnosti
  • My Street Films za veškerými účely specifikovanými výše;
  • neporušuje, nekopíruje či nezasahuje do práv jakékoli třetí strany.
  • není hanlivý či obscénní.
 • Pokud příspěvek obsahuje materiál týkající se třetích stran, obsahuje pouze materiál, ke kterému jste získali svolení (jak pro vás, tak pro další užití) užít jej, včetně svolení vlastníků veškerých autorských práv, práv souvisejících s právem autorským, práv ke vzorům, ochranných známek, obchodních tajemství, práv na soukromí či jiných vlastnických nebo osobnostních práv.
 • Souhlasíte, že společnost My Street Films může vaše umělecké dílo zpracovávat, tak aby mohlo být užito či uvedeno efektivně, například redakční úpravou, změnou formátu či oříznutím.
 • Máte-li k soutěži My Street Films jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese info@mystreetfilms.cz a uveďte své telefonní číslo a jméno, ať vám náš tým může promptně odpovědět.
 • Skvělé. A nyní, pokud jste připravení a zalogovaní, můžete PŘIHLÁSIT svůj film nebo námět.