Představujeme Představu a předsudek

Nový film, který natočili studenti z Gymnázia Frýdlant, narušuje představy a předsudky, jaké o sobě navzájem udržují studenti gymnázií a odborných škol. Předsudky stranou, My Street Films se dme pýchou!

Studenti Gymnázia Frýdlant v rámci svého filmového workshopu natočili krátký snímek, v němž nahlížejí na současné vzdělávání. Před objektivem kamery stanuli studenti a vyučující z gymnázia, střední odborné školy i učiliště a nabízejí tak divákům unikátní pohled do nitra našeho vzdělávacího systému. Posuďte sami, jak vaše představy naplňují lidé, kteří se na středních školách skutečně sami pohybují. Jsou „gympláci“ rozmazlené a namyšlené děti, které se baví jen o učení a po maturitě nic kloudného neumějí? Jsou mladí lidé na „učňáku“ šikovní, ale neslušní? Je lepší se dobře vyučit než špatně vystudovat? Anebo v dnešním světě potřebujeme spíš kritické myšlení než řemeslnou zručnost? A jak to vypadá, když holka z gymplu chodí s klukem z učňáku? To vše najdete v krátkém filmu, který patří k tomu nejlepšímu, co vzniklo pod dohledem našich lektorů, Violy Ježkové a Jana Šípka.

Nebuďte pyšní a pusťte si Představu a předsudek!