Semináře na pomezí filmu a výtvarného umění

V prvním červnovém týdnu se vydáme na cestu až na samotnou hranici filmu a výtvarného umění. Průvodcem nám bude Andrea Slováková, která v doprovodu Michala Kindernaye, Zbyňka Baladrána a Adély Babanové představí rozdílné přístupy k vizuální tvorbě a filmovému natáčení. 

Pokud v galeriích automaticky míříte na projekce, fascinují vás krátké, vizuálně bohaté snímky a baví vás experimentovat s filmovým médiem, nenechte si ujít náš „výtvarný” seminář: 5. června v Praze a 8. června v Brně. Debatu s autory povede Andrea Slováková, sama autorka a filmová teoretička, která nás nenechá zabloudit na křivolakých cestách experimentálního filmu.

Adéla Babanová se ve svých filmech často nechává inspirovat příběhy z osobní nebo oficiální historie, nejlépe nevysvětlenými nebo nepochopenými událostmi, které svou neúplností nabízejí různé, někdy zcela mylné interpretace. „K vyprávění používám princip manipulace, kdy původní archivní materiály posouvám do roviny fikce a doplňuji je o hrané scény. Vzniká tak nový příběh, který však stále odkazuje ke svému reálnému předobrazu,“ popisuje svou práci s filmem.

Michal Kindernay ve své tvorbě spojuje výzkum, softwarový vývoj a design nástrojů, přičemž výsledné dílo může vyústit v průběhu realizace do různých podob. Autorovy „technologické protézy“ se nejčastěji obrací k atmosférickým jevům – proměnám světelných podmínek, síle větru, zvuku a vlhkosti, někdy i procesům lidskými smysly opomíjeným, jako jsou signály elektromagnetické sféry či různé formy znečištění. „Možnosti zpracovávat strukturu obrazu, frekvence zvuku, skladbu spouštěcích mechanismů a další senzorická data mi umožňují vytvářet obrazy s přidruženým sdělením. Jejich předností je osvobození se od konzumních vzorců současné popkultury a logická touha po autonomii,“ říká o svých dílech.

Zbyněk Baladrán vychází ze zkušenosti generace, která prožila zásadní historický zlom spojený s pádem Sovětského bloku. Přechod k nové realitě, které jsme si zvykli připisovat demokratické, liberální a individualistické hodnoty, může ovšem zanechávat pocity beznaděje a vnitřních pochybností. Zbyněk Baladrán při své práci používá minimální zdroje, s jejichž pomocí kompiluje nejrůznější obrazy, manipuluje je a dodává jim vlastní rytmus. Kolik je v jeho práci obsaženo nedorozumění a rozporů můžete posoudit sami na setkání s autorem.

 

Po semináři bude následovat promítání vybraných krátkých filmů:

40 000 000 / Zbyněk Baladrán / Česká republika / 2010, 8 min

Dead Reckoning / Zbyněk Baladrán / Česká republika / 2014, 12 min

To Be Framed / Zbyněk Baladrán / Česká republika, Nizozemsko / 2016, 9 min

Art Pollution Kit / Michal Kindernay, Gívan Belá / Česká republika, Belgie / 2009, 9 min

Korčula via Dubrovník / Michal Kindernay / Česká republika / 2011, 2 min

Angular Landscapes / Michal Kindernay / Česká republika / 2012, 7 min

Heliofilie #7 / Michal Kindernay / Česká republika / 2015, 9 min

Odkud spadla letuška? / Adéla Babanová / Česká republika / 2014, 6 min

Návrat do Adriaportu / Adéla Babanová / Česká republika / 2013, 13 min

 

Ještě než všichni odjedeme na Jadran (ať už do Adriaportu nebo na Korčulu přes Dubrovník), sejdeme se v místech, kde se potkává film s výtvarným uměním. V pražském Světozoru a brněnské Praze!