Workshop open call

Pošlete nám svůj námět na krátký film v maximálním rozsahu 300 slov na info@mystreetfilms.cz do 22. 4. 2018.

Své náměty nám posílejte v příloze e-mailu v souboru .doc nebo .pdf, název souboru uveďte ve formě Vaše jméno a přijímení_název námětu (např. Jan Novák_Jak správně poslat námět).

 

Každý rok v dubnu vyhlašujeme veřejný open call, kam se zájemci mohou přihlásit se svými filmovými náměty. Odborná komise vybere až osm uchazečů, jimž umožní bezplatnou účast na workshopech vedených předními českými dokumentaristy. Prostřednictvím seminářů a konzultací se účastníci naučí základům dokumentární tvorby s důrazem na dramaturgickou výstavbu filmu. Program se zaměřuje především na schopnost srozumitelné a informované reflexe vybraného tématu, výstižné artikulace myšlenek a stanovisek a schopnost komunikace skrze specifickou formu krátkého dokumentárního filmu. Výsledné snímky automaticky postupují do soutěže My Street Films Awards, zároveň jsou k vidění na online filmové mapě mystreetfilms.cz, kde podávají zprávu o společenských, politických, kulturních i jiných tématech, jež aktuálně hýbou nejen českou společností.

Komise ve složení Diana Tabakov (vedoucí akvizic Doc Alliance Films a projektová manažerka My Street Films), Viola Ježková (filmová dokumentaristka, dramaturgyně radiodokumentů Českého rozhlasu Vltava a lektorka workshopů) a Ivo Bystřičan (filmový dokumentarista, dramaturg dokumentární tvorby České televize a lektor workshopů) vybere do 30. 4. 2018 až 8 uchazečů, jimž umožní bezplatnou účast na workshopech tvorby dokumentárních filmů.

Program workshopů:

14. 5. 2018 18:00, Kino Světozor. Doku-mentalita – host: Apolena Rychlíková
Jak v sobě najít autora či autorku a objevit svůj nezaměnitelný vztah ke skutečnosti? Seminář prozkoumávající dokumentární přístupy ke světu – a k filmu. Zahájení workshopu, seznámení s lektory a ostatními účastníky workshopu proběhne 14. 5. po veřejném semináři v Kavárně Světozor.

15. 5. 16:00-20:00, Petrohradská kolektiv. Workshop I.: Stezky k námětu
Budeme spolu hledat vaše postřehy, detaily zkušenosti a svébytnou skutečnost, která vás zajímá. Pomalu se tak vydáme směrem k vašemu námětu a dokumentárnímu uchopení spolu s tipy pro následující natáčení.

11. 6. 2018 18:00, Kino SvětozorHrát sebe sama – host: Lukáš Kokeš
Patří do dokumentárního filmu režie postav? Seminář o práci s protagonisty v dokumentárním filmu, sociálních hercích a podstatě dokumentární režie.

12. 6. 16:00-20:00, Petrohradská kolektiv. Workshop II.: Filmaři na půl cesty
Budeme se pohybovat napříč vaším natočeným materiálem, hledat v něm nové výzvy a možnosti, konkrétněji pracovat s myšlenkou filmu, rozvíjet scénář a promýšlet film pro druhou fázi natáčení.

27. 8. 2018 18:00, Kino SvětozorVyprávěj – host: Jakub Hejna

Příběh může mít překvapivou podobu, i beze slov či lidí. Seminář probádá nezměrné možnosti konstrukce narativu v dokumentárním filmu.

28. 8. 16:00-20:00, Petrohradská kolektiv. Workshop III.: Cílová rovina
Vypnuli jsme kamery a s pomocí zkušeného střihače se po vlastní průběžné myšlenkové i střihové práci s materiálem budeme zabývat tím, jak celou práci přetavit do co nejzajímavějšího a nejpodstatnějšího tvaru.

15. 9. 2018 14:00, Petrohradská kolektiv. Promítání filmů z My Street Films workshopu

Na celopražské akci Zažít město jinak proběhne veřejné promítání všech filmů, jež vznikly během letošního workshopu My Street Films.

 

3. 10. My Street Films Awards – vyhlášení vítěze

Všechny filmy vytvořené během workshopů postupují do My Street Films Awards. Vítězný snímek bude promítán na MFDF Ji.hlava a dále distribuován na online platformě dokumentárních filmů dafilms.cz a mystreetfilms.cz.

 

Letošní workshopy povedou:

Viola Ježková
Viola Ježková vystudovala teologii na Evangelické teologické fakultě UK a dokumentární tvorbu na FAMU. V současnosti je dramaturgyní radiodokumentů Českého rozhlasu Vltava. Je autorkou snímků Nejenom na nohou, ale i na zadních (Milan Balabán) (2009) a Tělo mého těla (2012), se kterým vyhrála soutěž nejlepší dokument FAMUFESTu. Její poslední film Všechno má svůj čas byl oceněn Zvláštním uznáním poroty České radosti 2017.

Ivo Bystřičan
Ivo Bystřičan je filmový dokumentarista. Vystudoval dokumentární tvorbu na FAMU a sociologii na FSS MU v Brně. Debutoval celovečerním distribučním filmem Dál nic (2014), následovaly snímky Mých posledních 150 000 cigaret, Blízký soumrak, Zločin pana Chytila, Masa nebo televizní cyklus Dějiny neposlušnosti. Jeho autorské filmy promítaly festivaly v Číně, Izraeli, Kanadě, Brazílii, Španělsku a dalších. Spolupracuje s ČT jako dramaturg dokumentární tvorby.