Film ve výtvarném a experimentálním prostoru

Zuzana Tomková pro My Street Films

Vodičkova 39, Praha,

MICHAL KINDERNAY, ZBYNĚK BALADRÁN a ADÉLA BABANOVÁ představí své pojetí vizuální tvorby a filmového natáčení. Moderuje: Andrea Slováková. Tvůrčí postupy ve videotvorbě určené k prezentaci v galeriích, její specifika oproti filmům určeným pro sledování v kině. Filmy natočené autonomními aparáty, které sestrojil sám autor, zkoumající tak prostředí, v němž kamera natáčí, skrze obraz, ale i způsob jeho zachycení. Sebereflexivní stylově precizní díla či významově vrstevnaté krátkometrážní videoeseje. Tvorbu na pomezí filmu a výtvarného umění a různé podoby filmového experimentování představíme prostřednictvím tvorby a diskuze s vizuálními umělkyněmi a umělci.

Datum vytvoření: 05.06.2017

Filmař: Zuzana Tomková pro My Street Films

Loading the player...