Parcel

Vladimír Turner

Krymská a Mostecká, Praha 10,

V prosinci 2014 jsem na ploše venkovní galerie ProLuka uskutečnil site-specific instalaci s názvem "Parcel". Prázdnou plochu jsem rozdělil stavařskými kolíky na tři stavební parcely. Provokativním způsobem jsem tak chtěl upozornit na to, že trávníky, parky či podobná prostranství v našich městech se mohou díky developerským plánům a nezájmu lokálních obyvatel změnit k nepoznání. Obchoďáky, officy nebo třeba i organizované parčíky, které jsou často spíše parodií přírody. Po několika týdnech trvání instalace, která měla trvat několik měsíců, mi někdo zavolal, že je celá zničena. Někdo intervenoval do mojí intervence? "Parcela" byla zničena, nebo lépe "de-parcelizována" skupinou aktivních lokálních obyvatel. Ti nejdříve kolíky vytrhali a potenciální stavbě by tak přímou akcí znesnadňovali práci. O několik dní později tudy šla skupina squatterů. Vzhledem k tomu, že se v okolí nachází několik dlouhodobě nevyužívaných budov, se rozhodli, že se k místu také vyjádří po svém a nevůli ke stavbě nového domu zde vyjádřili dalším aktem: přeskládali kolíky do několikametrového nápisu "Klinika žije", který doplnili squatterským symbolem. Přímo tak vyjádřili podporu Autonomnímu sociálnímu centru Klinika a tím i svůj jasný postoj k tomu, jak vypadá svoboda člověka ve městě a co je pro něj důležité. Díky!

Datum vytvoření: 10.12.2014

Filmař: Vladimír Turner

Loading the player...