Pomáhat komu? Chránit před čím?

A2LARM

Neklanova 80/3, Praha 2,

Video je osobní výpovědí posledního legálního nájemníka domu v Neklanově ulici 80/3 v Praze, z něhož byli nedávno násilím vystěhování squatteři. Považovali jsme za důležité ji natočit, jelikož mainstreamová média případ Jiřího Kubalíka značně zkreslují a evidentně jim unikají zásadní momenty této kauzy. Pan Kubalík se postavil nekalým praktikám spekulantů s realitami a vzhledem ke svízelné životní situaci - v extrémním případě mohl skončit na ulici - se mu rozhodla pomoci komunita pražských squatterů. Od té doby, co se začali v domě vyskytovat, zmizeli rabující kriminálníci, ale především se podařilo vdechnout domu, který byl záměrně ponechán svému osudu, život. Složitá pavučina dceřiných společností holandské firmy MIK. MAR B.V., tzv. černé schránky psané na adresu Neklanova 3, absence komunikace ze strany správcovské firmy Přemysla Davídka nebo pochybná role policie představují další problémy, které díky aktivitě squatterů vyplouvají na povrch. Případ pana Kubalíka je vzorovou ukázkou praktik bezohledných spekulantů a tunelářů, kteří přes nemovitosti perou špinavé peníze a tím reálně poškozují naši společnost. Škůdci zde nejsou squatteři, kteří poukazují na problémy, ale movitá mafie, které (ač možná nevědomky) pomáhá Policie ČR.

Datum vytvoření: 03.03.2014

Filmař: A2LARM

Loading the player...