Program Praha

MASTERCLASSY PRO VEŘEJNOST

Kino Světozor – malý sál, vždy od 18:30 hodin

11. 5. Na počátku byl text.

Host: režisér Vít Klusák

Cesta od myšlenky k filmu. Jak v sobě najít autora či autorku a objevit svůj nezaměnitelný vztah ke světu? A jak to proměnit v námět a scénář? Seminář prozkoumávající způsoby, jak myšlenku přetavit v téma, téma v námět a scénář, a ten ve film. Moderuje Ivo Bystřičan a Viola Ježková.

25. 5. Pole možností.

Host: střihač Josef Krajbich


Filmový materiál je množství surové hmoty, ze které lze zbudovat nepřeberné množství odlišných filmů. Renomovaný a zkušený střihač vyjeví metody, jak při natáčení vytěžit materiál a jak jej posléze dobře nazřít a využít k co nejlepší stavbě filmu, který přetrvá. Moderuje Ivo Bystřičan a Viola Ježková.

15.6. Jak uvidět film.

Hosté: režisérky Johana Ožvold, Greta Stocklassa, Anna Kryvenko

Jak se během pozdějších fází tvorby znovu formuluje téma a celkové
pojetí filmu? Natočený materiál se místy vzpírá původním představám a záměrům a
jinde je dokonale naplňuje. Co je důležité? O citu a schopnosti uvidět
skutečnou sílu natočeného materiálu budeme mluvit s režisérkami výrazných
dokumentárních filmů The Sound Is Innocent (2019), Kiruna – překrásný nový svět
(2019) a Můj neznámý vojín (2018). Moderuje: Ivo Bystřičan, Viola Ježková

WORKSHOPY PRO VYBRANÉ PARTICIPANTY

Petrohradská kolektiv – lektoři Ivo Bystřičan a Viola Ježková

Vždy 16 – 20 hodin

Workshop I. Stezky k námětu

Praha 12. 5.

Budeme spolu
prozkoumávat vaše postřehy, detaily zkušenosti a svébytnou skutečnost, která
vás zajímá. Postupně se spolu vydáme napříč vašimi náměty k tématům budoucích
filmů a připravíme vás dramaturgicky i technicky k natáčení. Pomůžeme vám
najít originální autorský přístup.

Workshop II. Jak uvidět film 

Praha 16. 6.

Co dokáže filmová montáž? Jakou váhu má natočený materiál? Jak vyprávět
obrazem a zvukem? Šimon Špidla nabídne inspirativní vhledy do střihačského
umění a poté se spolu vydáme do vašich filmových materiálů. Budeme se dívat a
naslouchat tomu, co jste natočili. Ve vztahu k námětu budeme hledat další možné
cesty, jak filmovými prostředky vyprávět váš příběh, rozvíjet scénář a jak
pokračovat v natáčení.

Workshop III. – Střihové konzultace

Praha 18. – 21. 8.

Účastníkům pražských workshopů nabízíme individuální
konzultace vašich filmů s profesionálními střihači Šimonem Špidlou a
Adamem Patykem. V Brně povedou střihové konzultace lektoři Bohdan Bláhovec
a Jaroslav Kratochvíl.

Workshop IV. Intenzivní objevy

Praha 7. 9.

Vaše filmy čekají poslední tvůrčí zásahy. Necháme je na sebe působit a budeme společně dál hledat ta nejpodstatnější a nejzajímavější filmová svědectví, která jste vytvořili.  

Promítání všech filmů a zakončení

Během celopražské akce Zažít město jinak proběhne
v Petrohradská kolektiv závěrečné setkání, oslava, kterou se završí naše
společné tvůrčí úsilí projekce vašich
hotových filmů!