MASTERCLASSY PRO VEŘEJNOST PRAHA

 

18.5. v 18:30 – Na počátku byl text. 

 

Host: režisér Vít Klusák – přednáška proběhne online na Facebookové stránce My Street Films

Cesta od myšlenky k filmu. Jak v sobě najít autora či autorku a objevit svůj nezaměnitelný vztah ke světu? A jak to proměnit v námět a scénář? Seminář prozkoumávající způsoby, jak myšlenku přetavit v téma, téma v námět a scénář, a ten ve film. Moderuje Ivo Bystřičan a Viola Ježková.

 

25.5. v 19:30 – Režie dokumentárního filmu. Oxymóron nebo nezbytnost? 

 

Host: režisér Martin Mareček – přednáška proběhne online na Facebookové stránce My Street Films

Známé klišé praví, že dokumentaristé/ky se snaží chytit realitu při činu, ale nic již neříká o tom, která realita, jací protagonisté/ky a která témata jsou hodna dokumentárního zaznamenání. Možná, že všechna témata a všichni lidé by si zasloužili svůj dokumentární film, a jen záleží na vhodném autorském pohledu. Martin Mareček se ve svých filmech věnoval mnoha otázkám – od protestů proti zasedání Mezinárodního měnového fondu, přes aktivismus propagátorů/ek cyklistiky až dva tisíce osm set padesát dva kilometrů dlouhou cestu otce a syna za ztracenou matkou v jeho nejnovějším filmu Dálava. A právě on bude hostem semináře, který se pokusí odpovědět na otázku, jak pojmout své vlastní dokumentární téma a najít si svého „ideálního” protagonistu/ku. Moderuje Bohdan Bláhovec a Jaroslav Kratochvíl.

 

8.6. v 18:30 Pole možností

 

Host: střihač Josef Krajbich – Kino Světozor 

Filmový materiál je množství surové hmoty, ze které lze zbudovat nepřeberné množství odlišných filmů. Renomovaný a zkušený střihač vyjeví metody, jak při natáčení vytěžit materiál a jak jej posléze dobře nazřít a využít k co nejlepší stavbě filmu, který přetrvá. Moderuje Ivo Bystřičan a Viola Ježková.

 

15.6. v 18:30 Jak uvidět film

 

Hosté: režisérky Johana Ožvold, Greta Stocklassa, Anna Kryvenko – Kino Světozor

Jak se během pozdějších fází tvorby znovu formuluje téma a celkové pojetí filmu? Natočený materiál se místy vzpírá původním představám a záměrům a jinde je dokonale naplňuje. Co je důležité? O citu a schopnosti uvidět skutečnou sílu natočeného materiálu budeme mluvit s režisérkami výrazných dokumentárních filmů The Sound Is Innocent (2019), Kiruna – překrásný nový svět (2019) a Můj neznámý vojín (2018). Moderuje: Ivo Bystřičan, Viola Ježková.

 

WORKSHOPY PRO VYBRANÉ PARTICIPANTY

 

Praha – Petrohradská kolektiv – lektoři Ivo Bystřičan a Viola Ježková, Veronika Lišková a Tereza Reichová

 

Dvě skupiny: 

 

Skupina 1

vždy od 11 – 15h, lektorky: Veronika Lišková, Tereza Reichová

Skupina 2 

vždy 16 – 20 hodin, lektoři: Ivo Bystřičan, Viola Ježková

 

Workshop I. Stezky k námětu

Praha 19. 5.

Budeme spolu prozkoumávat vaše postřehy, detaily zkušenosti a svébytnou skutečnost, která vás zajímá. Postupně se spolu vydáme napříč vašimi náměty k tématům budoucích filmů a připravíme vás dramaturgicky i technicky k natáčení. Pomůžeme vám najít originální autorský přístup.

 

Workshop II. Jak uvidět film 

Praha 16. 6.

Co dokáže filmová montáž? Jakou váhu má natočený materiál? Jak vyprávět obrazem a zvukem? Šimon Špidla nabídne inspirativní vhledy do střihačského umění a poté se spolu vydáme do vašich filmových materiálů. Budeme se dívat a naslouchat tomu, co jste natočili. Ve vztahu k námětu budeme hledat další možné cesty, jak filmovými prostředky vyprávět váš příběh, rozvíjet scénář a jak pokračovat v natáčení.

 

Workshop III. – Střihové konzultace

 

(Datum střihových konzultací pro skupinu 1 bude upřesněno) 

Praha 18. – 21. 8.

Účastníkům pražských workshopů nabízíme individuální konzultace vašich filmů s profesionálními střihači Šimonem Špidlou a Adamem Patykem. 

 

Workshop IV. Intenzivní objevy

 

Praha 7. 9.


Vaše filmy čekají poslední tvůrčí zásahy. Necháme je na sebe působit a budeme společně dál hledat ta nejpodstatnější a nejzajímavější filmová svědectví, která jste vytvořili.

 

Promítání všech filmů a zakončení

 

Během celopražské akce Zažít město jinak proběhne v Petrohradská kolektiv závěrečné setkání, oslava, kterou se završí naše společné tvůrčí úsilí projekce vašich hotových filmů!

Workshop_Lucerna_2017_5