Jak na to

Jak na to

1. Podívejte se, jaké filmy už vznikly a odkud jsou.

2. Natočte svůj vlastní krátký film o místě a lidech, který chcete ukázat.

3. Film nám zašlete a my ho po schválení umístíme na mapu.

4. Máte skvělý nápad na film, ale nevíte si rady, jak ho vyprávět nebo natočit? Zašlete nám námět a vyhrajte spolupráci známého českého režiséra

5. Zasláním filmu soutěžte o výjimečné ceny a obohaťte příběhem z vaší ulice mezinárodní filmovou mapu.

Pravidla soutěže My Street Films 2017 (dále jen Soutěž)

Do Soutěže mohou být zařazeny pouze:

  • filmy přihlášené v souladu s Podmínkami od 1. 10. 2016 do 15. 9. 2017, 23:59:59 hod.,
  • filmy se stopáží maximálně 10 min.
  • dokumentární filmy (portréty, reportáže, eseje, básně, ad.), filmy hrané natočené dokumentární metodou nebo s dokumentárním aspektem v příběhu, a současně
  • filmy pojednávající o místě, které je dohledatelné na mapě České republiky, aby mohly být zveřejněny na online filmové mapě.

Výlučně Pořadatel Soutěže je oprávněn závazně rozhodnout, které filmy splňují uvedené podmínky pro účast v Soutěži.

Za účastníky Soutěže budou považovány zásadně osoby, které filmy v souladu s těmito pravidly přihlásily do Soutěže. Je výlučnou povinností účastníků Soutěže vypořádat na vlastní náklady a odpovědnost případná práva jakýchkoliv třetích osob na filmech váznoucí (např. další spoluautoři filmu, autoři děl audiovizuálně užitých ve filmu atd.), resp. jakékoliv nároky takových osob.

Jeden soutěžící může vyhrát jen jednu cenu vloženou do Soutěže (viz níže), bez ohledu na to, kolik filmů do Soutěže přihlásí.

Pořadatel Soutěže vybere výherce soutěže prostřednictvím jím určené odborné poroty. Členové poroty Soutěže budou zveřejněni do 15.8.2017 na www.mystreetfilms.cz

Porota Soutěže ocení 3 nejlepší filmy. Porota bude při hodnocení filmů brát zejména v potaz míru kreativity, originality a profesionality. Příslušné ceny připadnou soutěžícím, kteří dané filmy do Soutěže přihlásili. Seznam vítězů bude zveřejněn nepozději do 7.10. 2017 na www.mystreetfilms.cz.

Pořadatelem Soutěže určený výběr z nominovaných filmů bude uveden ve festivalové premiéře na MFDF Ji.hlava, v pražské premiéře na Filmovém festivalu Den Architektury, a dále bude promítán v rámci Zažít město jinak a dalších projekcích v ČR i v zahraničí dle uvážení pořadatele Soutěže.

Výhry v Soutěži:

Výherci dostanou industry akreditaci na MFDF Ji.hlava a tyto věcné ceny od společnosti Europe Media Nest, s.r.o. a Doc Alliance Films:

1. cena

  • kompletní filmové vybavení: kamera GoPro Hero 5, profesionální osvětlení Lume Cube All-in-One Kit včetně filtrů a nástavců například pro smartphone. Výherce také získává 30% slevu na pronájem veškeré filmové techniky od Europe Media Nest, s.r.o. na jeden další filmový projekt. Sleva platí do konce roku 2018.

  • 6 měsíční přístup do online dokumentárního kina DAFilms.com

2. cena

  • voucher na pronájem filmového vybavení na tři dny v hodnotě až 5000 Kč vč, DPH a 30% sleva na další dny pronájmu techniky použité na výrobu jednoho konkrétního projektu, platná do konce roku 2018.

  • 3 měsíční přístup do online dokumentárního kina DAFilms.com

3. cena

  • sada profesionálního osvětlení Lume Cube

  • měsíční přístup do online dokumentárního kina DAFilms.com

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nevybrat žádný film, resp. neudělit žádnou cenu (popř. udělit jenom některé ceny) v případě, že odborná porota nenalezne mezi přihlášenými filmy dostatek filmů splňujících pravidla této Soutěže a současně umělecky hodnotných. Účastníci Soutěže nemají v takovém případě nárok na jakékoliv odškodnění, resp. na náhradu jakýchkoliv výdajů vzniklých v souvislosti s jejich účastí v Soutěži.

Ze Soutěže budou vyřazeny veškeré filmy nesplňující Podmínky a současně Pravidla této Soutěže, potažmo soutěžící, kteří tyto filmy do Soutěže přihlásili. Ze Soutěže budou dále vyřazeni jacíkoliv soutěžící, u nichž bude mít pořadatel Soutěže podezření na nezákonné, nečestné nebo nekalé jednání v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel Soutěže je soutěže oprávněn závazně a s konečnou platností rozhodnout jakékoliv sporné otázky týkající se této Soutěže.

 

Pořadatelem Soutěže je spolek My Street Films, z. s., se sídlem Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 046 75 843.

V Praze dne 1. 4. 2017