Workshop

Jak na to

Na filmové workshopy se přihlásíte prostřednictvím formuláře veřejné soutěže námětů. Lektoři vyberou celkem 20 filmových námětů.

Kdy a kde

Čekají vás celkem čtyři půldenní skupinová setkání v průběhu května až září. Workshopy doplňují individuální konzultace a online porady s lektory. Na závěr máte ještě možnost využít osobní konzultace s profesionálními filmovými střihači.

Workshopy se konají v Brně, v Praze a nově také v Ostravě.

Koncepce

Prostřednictvím čtyř půldenních setkání v rámci skupiny osmi lidí, dvou lektorů a hostů se účastníci workshopu naučí základům dokumentární tvorby s důrazem na dramaturgickou a střihovou výstavbu filmu. Cílem setkávání, průběžných konzultací a doprovodného programu pro veřejnost je realizace filmového námětu v podpůrném prostředí profesionálních tvůrců. Vedle toho je program zaměřen na schopnost srozumitelné reflexe vybraného tématu, výstižné artikulace myšlenek a schopnost komunikace skrze specifickou formu krátkého dokumentárního filmu.

Výsledné snímky automaticky postupují do Soutěže filmů My Street Films Award a zároveň jsou dostupné mezinárodnímu publiku na VOD portálu Dafilms.com.

Lektorky a lektoři

Naše lektorky a lektoři jsou profesionálními dokumentaristy. Spolupracujeme s Terezou Reichovou, Martinem Duškem, Kateř Tureček, Barborou Sliepkovou, Jindřichem Andršem, Ivem Bystřičanem, Violou Ježkovou, Klárou Tasovskou, Vladimírem Turnerem, Marikou Pecháčkovou, Apolenou Rychlíkovou, Zuzanou Piussi, Janem Šípkem a dalšími. Každý rok se naše lektorská základna rozrůstá.

Lektorky a lektoři pro rok 2023:

Tereza Reichová 

Tereza Reichová je dokumentaristka a pedagožka na pražské FAMU, kde působí i jako doktorandka. Absolvovala zde na Katedře dokumentární tvorby a předtím na Literární akademii, na oboru Interaktivní média – Tvůrčí psaní. Soustředí se na společenská nebo aktivistická témata, příkladem může být snímek Epidemie svobody či Kruh – portrét demonstrace. V současné době připravuje celovečerní film s produkcí Cinepoint o proměně školního vzdělávacího systému a s Violou Ježkovou radiodokument Kouřové zrcadlo.

Martin Dušek

Narozen v České Lípě. Absolvoval televizní žurnalistiku na FSV UK v Praze a na pražské FAMU vystudoval obor dokumentární tvorba. Debutoval společně s Ondřejem Provazníkem celovečerním dokumentem Poustevna, das ist Paradies!, který byl oceněn na MFDF Jihlava jako nejlepší dokumentární film roku 2007 a poté byl navržen Českou filmovou a televizní akademií na Evropskou filmovou cenu 2009. Výběr z filmografie: Ženy S.H.R. (TV dokument s Ondřejem Provazníkem), Rozezlení (TV dokument), K oblakům vzhlížíme, Mein Kroj. Staříci jsou jeho hraným debutem, pod kterým je podepsán spolu s Ondřejem Provazníkem. V současné době pracuje na dalším hraném filmu.

Kateř Tureček

Kateř Tureček se převážně věnuje dokumentární režii, pedagogice a aktivismu. Pochází ze slováckého Kyjova. Absolvovalx na Katedře dokumentární tvorby na FAMU v Praze. Ve svých filmech se soustředí na tabuizovaná témata, znázornění autenticity a rozličné formální přístupy v dokumentárním filmu. Veřejný zájem, který filmy vytvářejí, Kateř využívá k mediální osvětě daných témat. Zaměřuje se na komunitní výrobu filmu ve spolupráci s marginalizovanými skupinami tvůrců*kyň a k těmto principům se vrací i v jejich prezentaci. Aktuálním filmem Kateř je mozaika LIDI (2023), první český trans* film natočen z perspektivy trans* člověka. Ve svých filmech se zabývá tématy jako je osobní identita (Proč se cítím jako kluk? 2019), intimita (Strip , 2015) či přehodnocování tradic (Tradice, 2017). Filmy Kateř byly také úspěšně uvedeny na mezinárodních filmových festivalech (ocenění na MFDF Ji.hlava, Queer Lisboa). Během pobytu v Maďarsku Kateř natočilx film Iluze (2018), ve kterém mapuje tehdejší Maďarsko. Film byl uveden v české distribuci a vzbudil silné reakce v českých médiích. (Foto: Dorota Franková)

Barbora Sliepková

Barbora Sliepková je absolventkou dokumentární režie na FTF VŠMU v Bratislavě. Její studentský film O sestre (2016) získal Cenu LITA za nejlepší režii na Festivalu studentských filmů Áčko a hlavní cenu v soutěžní sekci In the middle of Europe na MFFK Febiofest, kde získal zároveň i cenu diváků. V roce 2021 měl premiéru její celovečerní film Čiary (2021), za který získala na MFDF Ji.hlava hlavní cenu v sekci Opus Bonum a zároveň ocenění za nejlepší debut. Působí jako členka tvůrčího týmu televizní diskusní relace Večera s Havranom. Pravidelně se podílí na tvorbě autorských dokumentárních filmů, rozhlasových a fotografických projektů. V současnosti pracuje s režisérkami Vierou Čákányovou a Luciou Kašovou na dystopickém dokumentárním sci-fi o skládkách toxického odpadu na Slovensku.

Jindřich Andrš

Jindřich Andrš studoval režii dokumentárních filmů na FAMU, filmovou vědu na Univerzitě Karlově a Edinburgh Napier University. Jeho celovečerní dokumentární debut Nová šichta, intimní časosběrný portrét propuštěného horníka, který se rozhodl přeučit na programátora, získal řadu odborných a diváckých ocenění (DOK Leipzig, FIPADOC, MFDF Ji.hlava, Ceny české filmové kritiky, Finále Plzeň, širší nominace na European Film Awards, nominace na Českého lva a další). Jako filmový producent dokončil mezinárodně úspěšný krátký film Pripyat Piano - „dokumentární koncert“ z Černobylu.

Program

Workshop I. // Stezky k námětu

Účastníci prvního setkání postupně konkretizují filmotvorné momenty ze svých námětů. Sdílejí své motivace i kontext vzniku nápadu natočit film. Lektoři pomáhají účastníkům objevit vlastní autorský přínos. Společně pak pracují na dobrém dramaturgickém ukotvení natáčecího plánu i jeho technických podmínkách.

TERMÍNY:

Praha: 17. května, 10:00 – 14:00
Brno: 18. května, 13:00 – 17:00
Ostrava: 17. května, 13:00 – 17:00

Workshop II. // Manipulace a tvorba

Účastníci sdílí první natočené záběry a první zkušenosti z natáčení. Lektoři se na materiál dívají optikou střihové skladby a společně s participanty volí další postupy natáčení. Po prvním workshopu mají lektoři již konkretizovaný vhled do jednotlivých projektů, proto mohou nyní pouštět inspirativní filmové ukázky „šité na míru“ jednotlivým filmovým projektům. Důraz setkání je kladen na filmovou montáž a na to, jak vyprávět obrazem a zvukem rodící se filmové příběhy. 
 

TERMÍNY:

Praha: 7. června, 10:00 – 14:00
Brno: 9. června, 13:00 – 17:00
Ostrava: 7. června, 13:00 – 17:00

Workshop III. // Ve střižně jako doma

Účastníci přinesou svůj natočený materiál, který spolu se střihačem prochází a třídí. Zkouší první možnosti vyprávění obrazem a zvukem. Výsledkem tohoto setkání je filmová střižna, kterou si každý z participantů odnáší s sebou domu a konkrétní plán dalšího postupu.

TERMÍNY:

Praha: 28. června, 14:00 – 18:00
Brno: 30. června, 13:00 – 17:00
Ostrava: 28. června, 13:00 – 17:00

Individuální střihové konzultace

Individuální střihové konzultace jsou rozšířením předchozího setkání. Nyní však probíhají formou konzultace jeden na jednoho. Dlouhodobě spolupracujeme se střihači Adamem Brothánkem, Adamem Patykem, Šimonem Špidlou a Josefem Krajbichem.

Předběžný termín: 18. – 20. srpna

Workshop IV. // Intenzivní objevy

Nastal čas na poslední tvůrčí zásahy. Účastníci spolu s lektory sledují téměř hotové filmy a diskutují nad konkrétními detaily, temporytmem vyprávění a možnostmi podpory individuálních autorských rukopisů.

TERMÍNY:

Praha: 6. září, 14:00 – 18:00
Brno: 7. září, 13:00 – 17:00
Ostrava: 6. září, 13:00 – 17:00