Soutěž námětů

Do soutěže námětů se může přihlásit kdokoli, kdo touží realizovat svůj nápad na krátký dokumentární film. Přihlášky se zasílají prostřednictvím přihlašovacího formuláře (spolu s motivačním dopisem a rozepsaným námětem), přihlášky pro rok 2023 jsme uzavřeli 25. dubna (a 1. května pro workshop v Ostravě). 

Autory vybraných námětů zveme ke krátkému osobnímu pohovoru, na základě nějž vybíráme účastníky unikátních workshopů s profesionálními dokumentaristy. Vítězní tvůrci získávají vstup na workshopy a střihačské konzultace zdarma.

Soutěž nabízí možnost k natočení krátkého dokumentu i lidem, kteří dosud neměli žádnou zkušenost s psaním námětu, scénáře nebo se samotným natáčením. Ve spolupráci s profesionálními dokumentaristy mají tak účastníci šanci svůj námět rozpracovat a následně i realizovat.

Lektoři, kteří workshop vedou, vybírají celkem 20 námětů, jejichž autoři získávají bezplatnou účast na filmových workshopech.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 5. května 2023.

Workshopy pro vybrané účastníky probíhají v Praze, v Brně a letos nově také v Ostravě v období od května do září 2023.

Hotové filmy postupují do soutěže filmů My Street Films Award, deadline pro přihlášení filmů je 28. září 2023.

Vítězné filmy budou promítány na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v období od 24. do 29. října 2023

Přihlašovací formulář