Soutěž námětů

Do soutěže námětů se může přihlásit kdokoli, kdo touží realizovat svůj nápad na krátký dokumentární film. Přihlášky se zasílají prostřednictvím přihlašovacího formuláře (spolu s motivačním dopisem a rozepsaným námětem), uzávěrka přihlášek je 20. dubna 2024.

Autor*ky vybraných námětů zveme ke krátkému telefonickému pohovoru, na základě nějž vybíráme účastnictvo unikátních workshopů s profesionálními dokumentaristy*kami. Vítězní tvůrci*kyně získávají vstup na workshopy a střihačské konzultace zdarma.

Soutěž nabízí možnost k natočení krátkého dokumentu i lidem, kteří dosud neměli žádnou zkušenost s psaním námětu, scénáře nebo se samotným natáčením. Ve spolupráci s profesionálními dokumentaristy*kami mají tak účastníci šanci svůj námět rozpracovat a následně i realizovat.

Lektoři*rky, kteří workshop vedou, vybírají celkem 24 námětů, jejichž autoři*rky získávají bezplatnou účast na filmových workshopech.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 6. května 2024.

Workshopy pro vybrané účastnictvo probíhají v Praze, v Brně a letos nově také v Ostravě v období od května do září 2024.

Hotové filmy postupují do soutěže filmů My Street Films Award, deadline pro přihlášení filmů je 25. září 2024.

Vítězné filmy budou promítány na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v období od 25. října do 3. listopadu 2024.

Přihlašovací formulář

Přihlášky jsme uzavřeli 20. dubna 2024.