Program pro veřejnost

Vedle workshopů pro vybrané účastníky pořádáme i veřejné filmové projekce, online diskuse a online streaming masterclassů předních dokumentárních tvůrkyň a tvůrců. S pozvanými hosty prozkoumáváme specifika dokumentárního přístupu ke světu, zabýváme se režijní prací s protagonisty,  etickými otázkami v dokumentární kinematografii, ale i praktickými možnostmi střihové skladby.

Masterclassy

Masterclassy jsou poučným a inspirativním prostorem pro všechny milovníky nejen dokumentární kinematografie. Přední dokumentární tvůrkyně a tvůrci představují svou tvorbu prostřednictvím filmových ukázek a edukativní moderace ze strany našich lektorů.

DISKUZE

V diskuzích se vedle filmu rádi věnujeme i dalším tématům, které ve společnosti aktuálně rezonují. Propojujeme tak svět filmu se širší společenskou debatou a rozšiřujeme si obzory tím, že zveme hosty i z jiných oborů.

31. července 2022
Jak učit umění?

Adéla Komrzý a Jindřich Andrš, dokumentaristé a studenti FAMU, společně s Tomášem Vaňkem, pedagogem a rektorem AVU v letech 2014-2022, reflektují proměny pedagogických koncepcí na vysokých uměleckých školách, proměny instituce jako takové i měnící se potřeby studentů. Moderuje Jan Strejcovský.
Diskuze je součástí industry programu Letní filmové školy v Uherském Hradišti.

Workshopy

Vedle diskuzí a masterclassů připravujeme také jedno- či vícedenní workshopy, které se více zaměřují na filmové dovednosti v praxi.

Distribuce filmů

Vaše filmy dostaneme na plátno! V letních měsících pořádáme promítání ve spolupráci s letními kiny v Praze a Brně či festivaly a kulturními akcemi po celé ČR. Je možné je zhlédnout jako předfilmy k aktuálnímu programu našich partnerů nebo v rámci kurátorovaných přehlídek. Kromě toho jsou vybrané filmy přístupné také na VOD portálu Dafilms.cz.

Aktuální program najdete v kalendáři a na našich sociálních sítích.

Konzultace s profesionálními filmaři

Novinkou letošního roku je nabídka online konzultací s našimi lektory – renomovanými dokumentárními tvůrci. Konzultovat můžete svůj námět, dramaturgii či střihovou skladbu vašeho filmu. Nabízíme vám možnost jak individuálních, tak i skupinových konzultací dle níže uvedeného schématu. Skupinové konzultace jsou určené pro dva až čtyři účastníky.

Individuální konzultace |  90 min | 1 500 Kč

Skupinové konzultace:

2 účastníci | 2 hodiny | 1 000 Kč na osobu
3 účastníci | 2,5 hodiny |  850 Kč na osobu
4 účastníci | 3 hodiny | 750 Kč na osobu
Úvodní pohovor pro orientaci a zaměření konzultace | 300 Kč

V rámci skupinových konzultací je nutné počítat s naplněním minimální kapacity pro stanovení termínu konzultace. Výběr lektora se odvine od tématu konzultace.

Jestliže si nejste jisti, co a jak konzultovat, či v jaké fázi tvorby filmu konzultace využít, pomůžeme vám ujasnit si váš záměr. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Minulé události

Diskuse o moci obrazů v současném umění, filmu a videohrách.
 
Internet je prvním kolektivním médiem, které nebývale urychlilo šíření obrazového materiálu. Produkuje nekonečné množství vizuálního odpadu, ale také generuje pocity smyslu, pravdy a sounáležitosti. Kam až sahá moc vizuální komunikace? Jak předurčuje naše vnímání světa? Jak můžou videohry napomáhat vytváření historického vědomí, když rozšiřují horizonty viditelného?
 
O kreativních videohrách a možnostech virtuálních světů promluví herní vědkyně Tereza Fousek Krobová a herní vývojář Ondřej Trhoň. Obrazům války v kyberprostoru se bude věnovat režisérka Anna Kryvenko. Vizuální umělec Jiří Žák představí svoji práci s historickými prameny.
 
Online diskuze proběhne živě na Facebooku od 19.00.

Projekce: Best of Brno

Uvádíme přehlídku krátkých dokumentárních filmů, které vznikly v rámci filmových workshopů v Brně. Uvidíte celkem šest pozoruhodných snímků, které reprezentují širokou škálu tvůrčích přístupů. Projekci moderuje dokumentaristka a lektorka Tereza Reichová, která také povede diskusi s přítomnými autory.

Jak komunikovat vědecké projekty audiovizuální formou? Jaké impulsy přináší do vědecké praxe dokumentární pohled?

Jednodenní workshop My Street Films ve spolupráci s Nadačním fondem Univerzity Palackého a AFO provede zájemce z řad vědeckých pracovníků a studentů audiovizuální tvorby možnostmi, jak přetlumočit vědecký projekt do svébytného filmového jazyka. Pod vedením lektorky a režisérky Viery Čákanyové budou účastníci workshopu hledat rezonující kontexty vědeckých projektů a posouvat je směrem k formulaci filmového námětu a představě scénáře krátkého populárně-vědeckého filmu.

Diana Cam Van Nguyen je česko-vietnamská režisérka, výtvarnice a animátorka. Studuje na Katedře animované tvorby na FAMU. Její krátké filmy filmy Malá (2017) a Spolu sami (2018) byly promítnuty na mnoha domácích a zahraničních festivalech a vyhrály několik cen. Spolu sami bylo oceněno na MFDF Ji.hlava jako Nejlepší český experimentální dokumentární film 2018. Její poslední krátký film Milý tati (2021) byl vybrán do mezinárodní krátké soutěže Pardi di domani na MFF v Locarnu a získal první cenu Českých lvů v sekci krátké filmy.

Ve své masterclass bude Diana mluvit o tvůrčím procesu při tvorbě osobních dokumentárních filmů i o propojování animace s principy dokumentárního filmu.

Online masterclass proběhne živě na Facebooku od 19:00.

Moderuje Marika Pecháčková a Ivo Bystřičan, dokumentaristé a lektoři My Street Films.

Adéla Komrzý za svůj celovečerní dokumentární film Jednotka intenzivního života (2021) získala Českého lva za nejlepší dokumentární film a Zvláštní ocenění v soutěži Na východ od Západu na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.

Mezi další pozoruhodné filmy patří její bakalářský film Výchova k válce, který měl premiéru v soutěžní sekci Česká radost na MFDF Ji.hlava 2016 a následně byl promítán na mnoha mezinárodních dokumentárních festivalech (Jeden svět, Doclisboa, ZagrebDox, goEast a dalších.). Za film následně získala hlavní cenu Andreje “Nikolaje” Stankoviče.

Ve své masterclass bude Adéla mluvit o svých zkušenostech s dokumentární režií, práci s protagonisty svých filmů, ale též o cestě mezi filmovým námětem a výslednou podobou filmu.

Online masterclass proběhne živě na Facebooku od 19:00.

Moderuje Marika Pecháčková a Ivo Bystřičan, dokumentaristé a lektoři My Street Films.

Režisér dokumentárních filmů původem z Itálie studuje pražskou FAMU od roku 2013. Zahraniční pozornost upoutal jeho portrétní film Animata resistenza (2014) o italském animátoru Simonu Massim, dokument vyhrál na filmovém festivalu v Benátkách cenu za nejlepší dokument o kinematografii. Jeho aktuální snímek Bratrství (2021), věnovaný mužskému světu tří dospívajících bratrů, jejichž otec je ve vězení, získal Zlatého leoparda festivalu v Locarnu a hlavní cenu Česká radost festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

Ve své masterclass bude Francesco mluvit o režii observačního dokumentu Bratrství a také se zaměří na reflexi dramaturgie při práci ve střižně.

Online masterclass proběhne živě na Facebooku od 19:00.

Moderuje Marika Pecháčková a Ivo Bystřičan, dokumentaristé a lektoři My Street Films.