Novinky

06 Červen

Rozhovor s Petrem Hátlem o znělce a projektu My Street Films

Krátký rozhovor s autorem oficiální znělky projektu My Street Films, Petrem Hátlem. My Street Films - Tvoje ulice - Tvůj Film. Natoč ho! Fragmenty tří příběhů z Prahy, nech se inspirovat.

20 Květen

První příspěvky na filmové mapě

Na filmovou mapu My Street Films bylo hned v prvních dnech přidáno několik zajímavých filmových počinů, které zdaleka nepatří mezi poslední! Přihlas svůj film i ty - Tvoje ulice. Tvůj film. NATOČ HO!

20 Květen

Inspirace z Velké Británie

Projekt My Street Films vznikl již před třemi lety ve Velké Británii, kde se těší velkému zájmu široké veřejnosti, která se projektu účastní nejen divácky, ale velmi hojně i pomocí vlastních soutěžních snímků. Díky tomu se již nyní mohou organizátoři původního modelu těšit z bohatě zdokumentované filmové mapy.

20 Květen

Soutěž námětů

Máte nápad na vlastní film ze svého okolí, ale nejste si jisti, zda ho dokážete zpracovat? My Street Films otevírá první možnost, jak se můžete zapojit do projektu, což znamená do vytváření filmové mapy krátkých dokumentárních příběhů. Konkrétně se jedná o soutěž námětů, které lze v rozsahu maximálně 300 slov posílat až do 8. 6. 2014 na email info@mystreetfilms.cz. Autoři vybraných námětů získají možnost svůj námět zfilmovat za podpory profesionálů.

23 Duben

My Street Films

Jedinečný filmový projekt My Street Films míří do Čech! Natočte vlastní krátký dokument z vaší ulice a zapište se tak do originální filmové mapy Prahy. Ukažte místo, kde žijete, ostatním doma i za hranicemi České republiky a dejte svému městu novou filmovou tvář!

Stránky