Partneři

Doc Alliance Films

Projekt My Street Films Vám přináší portál DAFilms.cz Internetový portál www.DAFilms.cz již 10 let zpřístupňuje legálně online ke zhlédnutí kurátorovaný program dokumentárních filmů. Je hlavním projektem festivalové sítě Doc Alliance, kterou tvoří sedm klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu (CPH:DOX Copenhagen, DOK Leipzig, FID Marseille, MFDF Ji.hlava, Docs Against Gravity Film Festival, Visions du Réel Nyon, Doclisboa). Představuje mezinárodní platformu online distribuce dokumentárních a experimentálních filmů kladoucí důraz na evropskou kinematografii. Obsahuje více než 1300 filmů, jež jsou za malý poplatek dostupné z celého světa k online zhlédnutí či k legálnímu stažení. Filmy jsou do virtuální databáze zařazovány na základě náročných dramaturgických kritérií. Portál pravidelně nabízí filmové programy různorodé povahy od prezentace archivních historických snímků, celosvětové retrospektivy významných světových autorů až po nové premiérové formáty typu day and date release.

Státní fond kinematografie

Státní fond kinematografie vznikl 1. ledna 2013 na základě zákona č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

Státní fond kinematografie zejména
a) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy a správních poplatků podle zákona o audiovizi,
b) vede evidenci v oblasti audiovize,
c) poskytuje podporu kinematografie,
d) vykonává majetková autorská práva a majetková práva výkonných umělců, která připadnou státu podle jiného právního předpisu,
e) vykonává práva výrobce audiovizuálních děl, která na jeho právního předchůdce přešla podle jiného právního předpisu, a práva výrobce zvukově obrazového záznamu, která mu náleží podle jiného právního předpisu,
f) přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci,
g) poskytuje filmové pobídky,
h) vykonává činnosti stanovené jinými právními předpisy.

Ministerstvo kultury, odbor Média a audiovize

Odbor médií a audiovize plní úkoly Ministerstva kultury jako ústředního orgánu státní správy pro oblast audiovize, rozhlasového a televizního vysílání, tisku a jiných informačních prostředků.

 

Ministerstvo kultury podle je ústředním orgánem státní správy pro:

(1) umění,

(2) kulturně výchovnou činnost,

(3) kulturní památky,

(4) pro věci církví a náboženských společností,

(5) pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků,

(6) pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání,

(7) pro provádění autorského zákona,

(8) pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond (International Visegrad Fund) je organizací se sídlem v Bratislavě, založenou zeměmi Visegrádské skupiny (V4) – Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem v roce 2000, k jednání je obvykle přizváno i Slovinsko. Visegrádský fond podporuje aktivity v oblastech navazování a rozvoje kulturní spolupráce, vědeckých výměn, výzkumu, vzdělávání, mládeže a přeshraniční spolupráce.

Cíle fondu jsou uskutečňované prostřednictvím financovaných projektů. O dotaci se může ucházet právnická nebo fyzická osoba vždy jen na konkrétní projekt. Fond při financování upřednostňuje projekty, do kterých se zapojí co největší počet subjektů ze států V4. Činnost fondu je financována z příspěvků poskytnutých pravidelně smluvními stranami. Rozpočet každý rok mírně narůstá. V roce 2012 byl rozpočet 7, 5 mil. € (tj. 1,75 mil./rok za každou zemi V4). Většina grantových projektů je hrazena do výše 70 % z celkových nákladů projektu.

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu je odborem Magistrátu hlavního města Prahy zřízeným pro odvětví kultury, zabezpečení zahraničních vztahů orgánů hlavního města Prahy, včetně vztahu k Evropské unii prostřednictvím zástupce hlavního města Prahy v Bruselu a cestovního ruchu.

Brno

Odbor kultury magistrátu města Brna navrhuje koncepci kultury v působnosti města Brna. Zajišťuje údržbu, opravy a úpravy pomníků, památníků, pamětních desek a plastik, které nejsou zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek a jsou v majetku města. Zajišťuje realizaci nových výtvarných děl, památníků a pamětních desek. Poskytuje dotace z rozpočtu města Brna na projekty v oblasti kultury. Zajišťuje činnosti související s výkonem zřizovatelských funkcí vůči devíti přispěvkovým organizacím. Magistrát města Brna poskytuje projektu My Street Films finanční podporu.

Brno-střed

Brno-střed je od roku 1990 jednou z 29 brněnských městských částí. Jak už název napovídá, rozkládá se uprostřed města po obou březích řeky Svratky, západně od řeky Svitavy. Má rozlohu 15 km2 a svým územím se do určité míry kryje s původním městem Brnem v letech 1850–1919 (tzv. Vnitřní Brno). Co do počtu obyvatel je největší městskou částí. Městská část Brno-střed je přirozeným turistickým, kulturním, vzdělanostním a obchodním centrem jihomoravské metropole.

A4 – Asociace sdružení pro současnou kulturu

A4 - priestor súčasnej kultúry je multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre Bratislavy (Karpatská 2) orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. Projekt A4 - priestor súčasnej kultúry  je vyústením niekoľkoročného úsilia viacerých občianskych kultúrnych organizácií o vytvorenie centra na podporu a prezentáciu aktuálnych umeleckých prejavov v oblasti javiskového umenia ("performing arts") a nových médií, podporujúcich živú a inovatívnu umeleckú tvorbu.

Green Spider Foundation

ZPOK - Green Spider Foundation pomáhá neziskovým organizacím s mediální komunikací. Nadace svou práci zakládá na víře, že neziskové organizace mohou změnit svět pouze tehdy, když o nich svět bude vědět. 

Krakow Film Foundation

Krakovská filmová nadace je hlavním organizátorem Krakovského filmového festivalu, který se koná od roku 1961. Nadace byla oficiálně zaregistrována 3. července 2003 a aktivně působí od prosince roku 2003.

Vznikla za účelem rozšiřování možností v nejrůznějších oblastech filmového světa – vedle Krakovského filmového festivalu pořádá další filmové akce. Jejím hlavním cílem je popularizace filmu a kultury, filmové vzdělávání, propagace kvalitních filmů v Polsku i v zahraničí, podpora profesionálního a uměleckého rozvoje filmových tvůrců a umělecky ambiciózních filmových projektů. Jsme hluboce přesvědčeni, že se nám díky zkušenostem s pořádáním jednoho z nejstarších a nejznámějších festivalů věnovaných dokumentárnímu, krátkému a animovanému filmu daří projekt uskutečňovat co nejlépe, což vede k velkému množství zajímavých dohod a transakcí, obzvláště co se týče dlouhodobé spolupráce s profesionálními organizacemi, režiséry a producenty, a dále k detailní znalosti světa krátkého a dokumentárního filmu.

Jeden svět

Festival Jeden svět je jedním ze základních stavebních kamenů společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 se stal nejvýznamnějším festivalem svého druhu na světě a v roce 2007 získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům. 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je slavností autorského dokumentárního filmu a největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě.

Vycházíme z toho, že dokumentární filmy jsou především výsostná umělecká díla. S tím úzce souvisí významnost témat, kterým se věnují.

Dokumentární pondělí

Dokumentární filmy, které jinde neuvidíte. Projekce pečlivě vybraných titulů doplňují diskuze se zajímavými hosty. Každé pondělí od 20.45 v kině Světozor.

Open city Docs

Open City Docs vytváří prostředí, které přikládá dokumentárnímu filmu stejnou důležitost jako ostatním filmovým žánrům, a které slouží stále více lidem. Je to místo, které kultivuje, proslavuje, podporuje a rozvíjí novou generaci filmových tvůrců.  Po celý rok se zde konají akce a tréninkové programy. Open City je nezisková organizace, která uskutečňuje projekt MyStreet, pořádá školu Open City Doc School a kurátorsky připravuje festival Open City Docs Fest, který se zaměřuje sílu dokumentárního filmu a posouvá a rozšiřuje jeho pojetí. Je to živé místo setkávání v londýnské metropoli, kde lidé oslavují neobyčejné i obyčejné životy druhých. Festival poskytuje soutěžním snímkům nominovaným projektem MyStreet možnost promítání a odborného posudku.
MyStreetFilms.cz je kreativní rozšíření britského projektu My Street Films.com, který je součástí programu Open City Docs.

Radio 1

Radio 1 vzniklo na jaře roku 1991, ale skutečný začátek vysílání přišel na podzim roku 1990 během výstavy Totalitní zóna v podzemí bývalého Stalinova pomníku v Praze na Letné. Vysílání tehdy ještě pirátské rozhlasové stanice Stalin vzbudilo mimořádný ohlas, bylo ovšem po několika dnech úředně zastaveno. Petici za znovuobnovení vysílání a proti monopolu státního rozhlasu a televize podepsalo na 30 000 lidí. Na začátku roku 1991 bylo zařízení vráceno a Radio 1 se tak stalo první soukromou nezávislou rozhlasovou stanicí v této republice. Radio 1 se od začátku své existence lišilo od ostatních komerčních stanic svou alternativní hudební dramaturgií, která není svázaná hitparádovými pravidly. Hlavní charakteristikou Radia 1 je maximální otevřenost, a to jak k různorodým hudebním žánrům, tak i v přístupu k posluchačům.

Zažít město jinak

Sousedská slavnost Zažít město jinak každoročně oslovuje tisíce obyvatel velkých měst. Sousedé, místní kavárny, spolky a podnikatelé na jeden den promění část ulice v místo dětských her, pouličních kaváren, akustické muziky a diskuzí. Ulice se stává prostorem kulturního a společenského života, setkávání či spolupráce.

Abuco ICT s.r.o.

Společnost Abuco ICT s.r.o., je specialista na informační technologie. Pro své zákazníky je spolehlivým partnerem, kterým nabízí profesionální přístup, kvalitní a komplexní služby z oblastí:

SPRÁVA SÍTĚ

uživatelská podpora
IT konzultace
strukturovaná kabeláž
školení v oblasti IT

ONLINE MARKETING

SEO
PPC
sociální sítě
webová analytika

WEBOVÉ APLIKACE

aplikace na míru
e-shopy / CMS / CRM
web hosting
správa a rozvoj webů

Více informací, včetně referencí, naleznete na www.abuco.cz

Den architektury

Celorepublikový festival Den architektury se letos uskuteční od 2. do 4. října. Akce se koná u příležitosti Světového dne architektury. Program proběhne ve 49 českých městech a na Slovensku. Plánováno je několik desítek akcí - procházek vedených architekty, historiky či teoretiky architektury mladé a střední generace. Festival zahrnuje i exkurze do jindy nepřístupných interiérů – s názvem Hurá dovnitř a doprovodnou přehlídku Film a architektura v kině Světozor a v Kině 35. Pořadatelem Dne architektury je sdružení Kruh. V rámci svých aktivit zaměřených na propagaci architektury Kruh dosud uspořádal přes 250 přednášek a diskusí o architektuře, dva tematické filmové festivaly a vydal pět sborníků o architektuře mapující činnost Kruhu formou rozhovorů s autory přednášek.

25fps

25fps je online časopis nejen o filmu a nových médiích, který vychází nepřetržitě již od roku 2007. Vzešel z řad studentů olomoucké filmové vědy a postupně rozšiřoval pole své působnosti. Dnes svým čtenářům kromě hlavního tématu takřka denně přináší rozhovory s tvůrci, reportáže z festivalů, analýzy a recenze českých i světových děl, přičemž usiluje o reflexi přehlížených či zapomenutých titulů.

Febiofest

Mezinárodní filmový festival Praha – FEBIOFEST byl založen v roce 1993 nezávislou filmovou a televizní společností FEBIO. Začínal jako akce pořádaná téměř bez peněz, ale s nadšením pro přátele a filmové fanoušky, se během let proměnil ve velký filmový festival, který si ale stále zachovává svůj původní profil a cíl: všechno pro diváka.

Europe Media Nest

Europe Media Nest s.r.o. (EMN) byla založena v Praze v roce 2014, jako soukromá společnost a v ČR podporuje mediální projekty a udržuje vazby na filmový průmysl.

Radio Wave

Radio Wave je stanice pro mladě smýšlející posluchače. Podněcuje k cestě od stereotypu středního proudu. Objevuje novou hudbu a zajímá se o aktuální kulturní i společenské dění.

A2larm

A2 spojuje kritické informace o všech druzích aktuálního umění s kulturní reflexí politiky. Přináší eseje, dosud nepublikovanou poezii a vzácněji prózu, recenze, publicistiku a kulturní servis; každé číslo má své základní téma. Výrazná je orientace na zprostředkování zahraničního umění, zájem o alternativní kulturu, kulturní politiku a památkovou péči. V září 2013 byla spuštěna stránka A2larmu, online komentářového deníku tohoto časopisu.

Kulturio.cz

Kulturio.cz je lifestylový magazín, který čtenářům poskytuje informace na poli kultury, rozhovory se zajímavými osobnostmi, filmové, hudební, literární i divadelní recenze, reporty a fotoreporty, novinky ze světa designu, módy a umění, reportáže z cest, kulinářské zajímavosti a v neposlední řadě i tipy na kulturní akce ze všech koutů České republiky.

Kino Aero

Kino Aero představuje geniální kombinaci moderních technologií s originálním pojetím a designem z počátku 20. století. Výsledkem je, že se stalo ideálním místem pro diváky unavené z masových multiplexů, kteří hledají kvalitní audio a video výkony.

AZ translations

AZ Translations zajišťuje překlady, tlumočení, filmové titulky, promítání titulků v kinech a kompletní jazykový servis pro filmové a divadelní festivaly, filmové tvůrce, kina, kulturní a neziskové organizace či konference.

Vše zajišťují zkušení profesionální produkční, tlumočníci a překladatelé a titulkovači, kteří úzce spolupracují s festivalovým týmem. Nejsme agentura, ale skupina profesionálů, kteří mají s touto prací zkušenosti přes deset let a které jejich práce baví.

Kromě spolupráce s Doc Alliance spolupracujeme např. na těchto projektech: Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, Festival francouzského filmu, Festival íránských filmů, Festival tibetských filmů, Čtyři dny v pohybu, Prague Pride atd.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním koncepčním pracovištěm pro zpracování celoměstských strategických, koncepčních a analytických dokumentů a programů hlavního města Prahy jako je Metropolitní plán Prahy, Strategický plán, Manuál veřejných prostranství, Koncepce pražských břehů atd. IPR Praha je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha.

Metropolitní plán popisuje a reguluje hlavní město prostřednictvím lokalit, které tvoří základní jednotku územního plánu. Je to část území popsaná na základě jeho charakteru. Každá lokalita je jedinečná a nezaměnitelně nazvaná. Lokality pokrývají celé území Prahy, jsou ve městě i za městem.  Pro jednotlivé zastavitelné lokality popsána a stanovena jejich identita, struktura veřejných prostranství a kvalita sousedství. Pro každou lokalitu bude zároveň stanovena výšková hladina odpovídající jejímu charakteru a poloze. Pro nezastavitelné lokality popsán a určen ráz krajiny. Hranice mezi zastavitelnými a nezastavitelnými lokalitami, „hranice zastavitelného území“ je prvním a nejdůležitějším regulativem plánu. 

PRAHA / Fórum pro architekturu a média

Veřejný prostor prorůstající zevnitř ven, místo setkávání a komunikace, propojení s městem a jeho komunitami, subkulturami, institucemi a angažovanými občany. Otevřenost, bezbariérovost, volný pohyb a svoboda vyjádření jako princip. Od ledna 2011 do prosince 2012 provozovalo 4AM Fórum pro architekturu a média Galerii architektury v Brně, pod záštitou a za podpory Nadace české architektury. Mezi léty 2012 - 2014 působilo v nově vzniklém kulturním centru na Rosické ulici v Brně. Nyní (od října roku 2014) provozuje variabilní bezbariérový kulturní prostor PRAHA na ulici Husova 18 v Brně ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně.

Kudy z nudy

Pod názvem Kudy z nudy naleznete projekt České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, jehož cílem je podpora domácího cestovního ruchu. Kudy z nudy nabízí komplexní nabídku pro každého cestovatele. 

CINEPUR

Cinepur vydává Sdružení přátel Cinepuru, zapsaný spolek
Jednatelkou a šéfredaktorkou spolku je Mgr. Jindriška Bláhová, Ph.D. 
Časopis vychází od roku 1991.

Proti šedi

Jsme traviči nudy, profánnosti a konformity. Když zahlídneme šedou myš, saháme pro píšťalu a jdeme se projít k řece. Uprostřed bohaté hostiny odmítáme oschlý chlebíček. Kopnutím otvíráme okno a větráme žluklý vzduch. Natahujeme ruce a pomáháme vstát slabonohým, vítáme čaroděje tvořivosti, třebaže jsou střihorucí. Radost exploduje v kohoutích barvách, šedo-mrtvá tma se rozjasňuje.Jsme tady, jsme živí, jsme Proti šedi!