Tvůrce
Rok
Žánr
Barbora Žentelová
2021
intimita
Tvůrce: Barbora Žentelová
Rok: 2021
Žánr: intimita
Tvůrce:

Barbora Žentelová

Rok:

2021

Žánr:

intimita

Film zobrazuje intimní zpověď jedné ženy o feminismu ve 21. století. Otevírá téma znásilnění, potlačených vzpomínek, různých podob sexismu a dalších aspektů, které ovlivňují její osobní percepci feminismu.