Tvůrce
Rok
Žánr
Kristýna Pěničková, Alžběta Petrův
2021
boj
Tvůrce: Kristýna Pěničková, Alžběta Petrův
Rok: 2021
Žánr: boj
Tvůrce:

Kristýna Pěničková, Alžběta Petrův

Rok:

2021

Žánr:

boj

Zaměřily jsme se na pojem alternativní pravda. Jde o termín, který byl v roce 2017 zařazen do Urban Dictionary, a v současnosti se stává jedním z nejběžněji používaných, často právě v kontextu s probíhající pandemií. S rozmachem nejrůznějších informačních kanálů se rozšiřuje i lidské vnímání a následná potřeba vlastní interpretace toho, co za pravdu považujeme. Lidé si častěji, než dříve, kladou otázky: “Existuje jedna pravda?“ a “Jak si něco takového může myslet?“ Těchto otázek se týká náš dokument.