Tvůrce
Rok
Žánr
Sára Englišová, Kateřina Tisová
2018
vítězné
Tvůrce: Sára Englišová, Kateřina Tisová
Rok: 2018
Žánr: vítězné
Tvůrce:

Sára Englišová, Kateřina Tisová

Rok:

2018

Žánr:

vítězné

Jen pár kroků od Hlavního nádraží se pod rušnou magistrálou nachází sociální centrum Naděje pro lidi bez domova. Tam se každý týden už dvacet pět let odehrává bohoslužba pod vedením kazatele Petra Ševčíka. V Bibli stojí: „Buďte jako ptactvo nebeské, které se nestará, co bude jíst, kde bude spát, do čeho se oblékne, jen buďte spravedliví.” Jak moc je takové sdělení paradoxní, jsou-li to takřka jediné otázky, které si dennodenně bezdomovci kladou? Každou neděli jim kazatel předčítá Písmo svaté s pasážemi o hodnotách a spravedlnosti. A to ve světě, který se nezdá být spravedlivým ani zdaleka. Mezi čtením takovýchto úryvků a zpíváním biblických písní vypráví kazatel historky ze svého života.

Film přináší zprávu zevnitř instituce, která se věnuje pomoci lidem bez domova. Kromě služeb, které si u charitativní organizace tohoto typu, umíme představit, poskytuje prostor i pravidelným setkáním s náboženským obsahem. Kromě zprávy o způsobu, kterým se zde lidem bez domova pomáhá, přináší snímek i zprávu o lidech, kteří si sem pro pomoc chodí, pohledem, který nikterak nesnižuje jejich důstojnost. (vyjádření poroty, 3. místo My Street Films Award 2018)