Tvůrce
Rok
Žánr
Marie Lukáčová
2015
vítězné
Tvůrce: Marie Lukáčová
Rok: 2015
Žánr: vítězné
Tvůrce:

Marie Lukáčová

Rok:

2015

Žánr:

vítězné

Ve filmové současnosti, vlivem všech aliančních mezikontinentálních smluv pro stále jednodušší tvorbu bezbariérových vztahů, se pomalu a neviditelně vytvořil nový společenský systém. I přes značné úsilí hrstky odpůrců se neustále posilující neoliberalismus transformuje do jiných podob se stejným základem skrytých elit. Bují v místech, na kterých by se svou dřívější rétorikou neměl naději k úspěchu. Jeho neviditelná ruka se podřizuje požadavkům mladších generací, které už svůj život nechtějí utápět v kariérním růstu, nýbrž si stylově užívat eskapistický, nikoho nevykořisťující život.

Porota ocenila, že film reaguje na aktuální téma hranic a identity, a zároveň vyzdvihla i autorský vklad režisérky, ze kterého je patrná snaha vyzkoušet si různé postupy – komentář, inscenované videoartové pasáže, animace. (3. místo v My Street Films Award 2015)