Tvůrce
Rok
Žánr
Jakub Volák
2020
boj, diverzita, intimita, Umění čelit
Tvůrce: Jakub Volák
Rok: 2020
Žánr: boj, diverzita, intimita, Umění čelit
Tvůrce:

Jakub Volák

Rok:

2020

Žánr:

boj, diverzita, intimita, Umění čelit

Neslyšící Pepa se rád pohybuje ve společnosti slyšících lidí. Informace se k němu ale dostávají těžce a kostrbatě. Každodenní nedorozumění jsou i v komunikaci s jeho slyšícím přítelem Jakubem. Ten se snaží naučit znakový jazyk, ale kvůli své netrpělivosti nedokáže Pepovi dostatečně porozumět. V čem se mohou oba světy propojit?