Tvůrce
Rok
Žánr
Veronika Poslední
2023
eko, urban
Tvůrce: Veronika Poslední
Rok: 2023
Žánr: eko, urban
Tvůrce:

Veronika Poslední

Rok:

2023

Žánr:

eko, urban

Suburbanizace jako plížící se zkáza. Místo stagnující stavby se stalo liminálním útočištěm během pandemického bezčasí a podnítilo nejen nostalgické úvahy. Stylizovaný dokument je osobním postesknutím nad transformací místa, které dlouho zůstávalo stejné. Fascinaci střídá beznaděj, zatímco se pomalu osidlují první stavby.