Tvůrce
Rok
Žánr
Ivo Bystřičan, KOVY, Vít Klusák, Johanna Nejedlová
2021
záznamy z akcí
Tvůrce: Ivo Bystřičan, KOVY, Vít Klusák, Johanna Nejedlová
Rok: 2021
Žánr: záznamy z akcí
Tvůrce:

Ivo Bystřičan, KOVY, Vít Klusák, Johanna Nejedlová

Rok:

2021

Žánr:

záznamy z akcí

Zajímáte se o problémy naší společnosti, ale netušíte, jak přispět k jejich řešení? Dnešní doba nepřeje osobnímu setkávání a životy nás všech, aktivistů nevyjímaje, se přesouvají do online prostředí. Některé otázky mohou zdánlivě zmizet z očí, ale na jejich řešení se stále ještě čeká. Jak se mění současné podoby společenské angažovanosti? Jak být angažovaný z prostředí vlastního domova a rodinného kruhu? A jak to vnímají naši hosté, kteří se sami snaží rozhýbat českou společnost a nebojí se nepříjemných diskuzí? Moderovala Zuzana Fuksová.