Tvůrce
Rok
Žánr
Viktorie Lörinczová
2016
vítězné
Tvůrce: Viktorie Lörinczová
Rok: 2016
Žánr: vítězné
Tvůrce:

Viktorie Lörinczová

Rok:

2016

Žánr:

vítězné

Ve Smržově u Hradce Králové žije poklidně okolo 300 obyvatel. Vesnice se nachází na okraji největšího lesa v blízkém okolí. Je protknut lesními cestami, plný divoké zvěře a rybníků. Uprostřed lesa se cesty proměňují v asfaltové silnice, které člověka dovedou k několika zabezpečeným vratům. Když přijdete blíž, zjistíte, že stojíte před obrovským, ostře hlídaným, plně funkčním objektem, který vás ve své blízkosti sleduje namířenými kamerami. Co je za tou zdí? Ani starosta nebyl obeznámen s tím, co by se mohlo v daném prostoru nacházet. Obyvatelé vesnice tam žijí s tímto zřízením za zády s nezájmem o jeho provoz a účel do dnes. Neví, co mají za humny a co jim může ovlivnit v budoucnu jejich život.