Tvůrce
Rok
Žánr
Ada Kačmařík
2023
diverzita, intimita, portrét
Tvůrce: Ada Kačmařík
Rok: 2023
Žánr: diverzita, intimita, portrét
Tvůrce:

Ada Kačmařík

Rok:

2023

Žánr:

diverzita, intimita, portrét

Tento krátký film pojedná o pohledu mámy na tranzici a dětství svého trans-syna. V rámci toho bych chtěl poukázat i druhou stranu tranzice a to ze strany rodiče.