Tvůrce
Rok
Žánr
Michaela Kozáková
2021
urban
Tvůrce: Michaela Kozáková
Rok: 2021
Žánr: urban
Tvůrce:

Michaela Kozáková

Rok:

2021

Žánr:

urban

Audiovizuální počin o říčním břehu a řece v člověkem upraveném prostředí – městě. Impulsem ke vzniku byl osud říčky Ponávky svedené do podzemní stoky za účelem eliminace záplav. Ty se děly v důsledku předešlého vysušení rybníků na jejím toku a kvůli narovnání koryta. Fieldrecordové nahrávky a samply jsou vrstveny, deformovány a doplněny o elektronické prvky s pokusem dojít k imaginativnímu a neantropomofnímu vnímání pomyslného vypravěče: říčního břehu.