Tvůrce
Rok
Žánr
Bao Long Lý
2023
diverzita, intimita, portrét, vítězné
Tvůrce: Bao Long Lý
Rok: 2023
Žánr: diverzita, intimita, portrét, vítězné
Tvůrce:

Bao Long Lý

Rok:

2023

Žánr:

diverzita, intimita, portrét, vítězné

„Kolik znáš jazyků, tolikrát jsi člověkem.“ Co když znám dva jazyky a jsem dokonce seznámen s dvěma kulturami už od narození? Jsem opravdu tolikrát člověkem? Film nahlíží do části identity, která je pro většinu lidí dána už od narození. Avšak mít dvě možnosti mě dává spíše mezi… než plně do obou kultur.


Vyjádření poroty: Za vytříbenou bohatost kinematografického výrazu oceňujeme film „MEZI…“ Bao Longa Lý, filmově komplexní, vizuálně a střihově strhující vyprávění o prožitcích těch, kteří uvízli v limbu, nejistém prostoru mezi dvěma kulturami. Aneb jak film dokáže pozdvihnout utrpení spojené s uchopením vlastní identity do sfér, v nichž se obrazy a zvuky skládají ve svébytnou filmovou esej.