Tvůrce
Rok
Žánr
Abigail Karla Dovala
2021
paměť
Tvůrce: Abigail Karla Dovala
Rok: 2021
Žánr: paměť
Tvůrce:

Abigail Karla Dovala

Rok:

2021

Žánr:

paměť

Audio tohoto filmu by mělo lidem přiblížit, co všechno se může stát ve válce. Zatímco video by Vám mohlo připomenout, proč znovu vstát, i když budeme na dně.