Tvůrce
Rok
Žánr
Pavla Mudráková
2017
vítězné
Tvůrce: Pavla Mudráková
Rok: 2017
Žánr: vítězné
Tvůrce:

Pavla Mudráková

Rok:

2017

Žánr:

vítězné

Jednu neděli v měsíci za svítání se v areálu bývalého vodního cvičiště v Hodoníně vynoří podivuhodný svět všeobecné chovatelské burzy. Tuto událost je možné přirovnat zjevení: chovatelé a zájemci všeho věku, různých národů, množství roztodivných plemen zvířat. Film zachycuje vztah a doteky chovatelů a chovaných. Bílé holubice v upracovaných rukou.

V kontextu diskuzí o právech zvířat často zanikají informace o chovatelích, pro něž jsou jejich králíci, slepice či holubi vším a starají se o ně s láskou a péčí. (zvláštní uznání, My Street Films Award 2017)