Tvůrce
Rok
Žánr
Šimon Gogola
2020
paměť
Tvůrce: Šimon Gogola
Rok: 2020
Žánr: paměť
Tvůrce:

Šimon Gogola

Rok:

2020

Žánr:

paměť

Cílem tohoto filmu je zjistit, jak se tak historicky významná budova, jakou je uherskohradišťská věznice, promítá do životů lidí, kteří ji mají celý den na očích – tedy žáci a učitelé SUPŠ UH a zda je nějak ovlivňuje. Na konkrétním příkladu se tak film pokouší demonstrovat význam památek jako takových.