Tvůrce
Rok
Žánr
Martin Mareček
2019
záznamy z akcí
Tvůrce: Martin Mareček
Rok: 2019
Žánr: záznamy z akcí
Tvůrce:

Martin Mareček

Rok:

2019

Žánr:

záznamy z akcí

Kdo je autorem dokumentárního filmu a jak ho v sobě objevit? Jak pracovat s vlastním námětem na film? Seminář prozkoumává specifika dokumentárního přístupu ke světu a filmu.