Tvůrce
Rok
Žánr
Lenka Veselá
2023
eko, intimita, vítězné
Tvůrce: Lenka Veselá
Rok: 2023
Žánr: eko, intimita, vítězné
Tvůrce:

Lenka Veselá

Rok:

2023

Žánr:

eko, intimita, vítězné

Člověkem vyrobené chemické látky se staly všudypřítomnou součástí života. Hromadí se v prostředí i našich tělech. Je možné, že vedle nepříznivého vlivu na naše zdraví mohou tyto látky ovlivňovat i naše pocity a myšlenky?

Vyjádření studentské poroty: Hlavní cenu udělujeme filmu Smutek antropocénu Lenky Veselé, na kterém si ceníme pečlivosti a odvahy při zpracování tabuizovaného tématu hormonální antikoncepce, důmyslné práce s montáží, originality vizualního vyjadření, intenzivní osobní výpovědí a přirozené provázání rozhovorů s obrazovou složkou.