Tvůrce
Rok
Žánr
Michal Kindernay
2017
eko, Fenomén ulice
Tvůrce: Michal Kindernay
Rok: 2017
Žánr: eko, Fenomén ulice
Tvůrce:

Michal Kindernay

Rok:

2017

Žánr:

eko, Fenomén ulice

Esej soustředěná na téma zneužívání přírodních zdrojů si jako hlavní námět vybírá vodu a ukazuje její podoby a proměny v industriálním řetězci. Neprvoplánová doprovodná hudba je temná stejně jako znečištěná voda vytékající z elektráren a spolu s obrazy průmyslu dotváří výsledný pocit ekologické úzkosti.