Tvůrce
Rok
Žánr
Jaroslava Tomanová
2023
diverzita, eko, intimita, portrét
Tvůrce: Jaroslava Tomanová
Rok: 2023
Žánr: diverzita, eko, intimita, portrét
Tvůrce:

Jaroslava Tomanová

Rok:

2023

Žánr:

diverzita, eko, intimita, portrét

Velký holky pečují o ty, kteří se o sebe postarat nedokážou. Díky nim mohou lidé z šumavských vesnic zůstat doma místo stěhování do hospiců či domovů pro seniory. Film o ženách, které dělají péči jako zaměstnání a dělají ji navzdory nelehkým podmínkám v okrajových oblastech České republiky. Potřeby, které zajišťují, zahrnují nejen každodenní hygienu, jídlo a úklid, ale i ochotu naslouchat či pomoc při odchodu umírajícím.

Tento film vznikl v rámci workshopu My Street Films 2023 pod lektorským vedením Terezy Reichové a Martina Duška.