Filmová výchova se na českých školách vyučuje stále častěji

Autor
Datum

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, jejíž jsme nedílnou součástí, provedla letos na jaře rozsáhlé dotazníkové šetření věnované výuce na českých školách. Z výsledků vyplývá, že žáci tuzemských základních a středních škol absolvují filmovou/audiovizuální výchovu častěji než kdy dříve.

Konkrétně to znamená, že filmová/audiovizuální výchova je vyučována na 18 % gymnázií a 4 % základních škol. Zájem o zavedení filmové/audiovizuální výchovy dále deklarují zástupci 17 % gymnázií a 10 % základních škol, na kterých se obor nyní nevyučuje.

„To jsou skvělé výsledky už s ohledem na to, že filmová výchova nemá v současné době ze strany resortu MŠMT žádnou finanční ani organizační podporu, pomůckami počínaje a vzděláváním pedagogů konče. Svědčí to mimo jiné o tom, že osvícení pedagogové a ředitelé škol si čím dál více uvědomují význam audiovize v životě nastupující generace,“ konstatuje garantka výzkumu Tereza Czesany Dvořáková z katedry filmových studií FF UK v Praze.

Více o samotném výzkumu a nabídce online kurzů filmové výchovy naleznete na webu Film & výchova.