Kampus Hybernská: Angry Young Women

Autor
Datum

Advent je čas osobních setkání, objetí… a někdy také pěkného vzteku. Cítíte to stejně? Přijďte ho prožít společně do Kampusu Hybernská, kde v pondělí 11. prosince promítáme pětici krátkých filmů, které jsme nazvali „Angry Young Women“.

Vybrané filmy nabízejí různorodé pohledy na fenomény spojené s ženskou silou i slabostí, se ztrátou sebevědomí, ale i se znovunalezením vlastního hlasu a odvahy.

Uvidíte snímky:

Johana (Ondřej Pilát, 2020) o dívce z vesnice, která ve velkém městě hledá nová pouta.
Žínky (Kateřina Wiecková, 2021) vypovídají o zkušenostech žen s obtěžováním.
Ve tmě (Aneta J.; 2023) zpracovává bolestné zkušenosti sexuálního násilí, stejně jako potřeby zahojit rány na duši.
Zkouška sirén (Hana Slaninová, 2021) o hledání vlastního hlasu v čase strachu a nejistoty.
Konec dovolené (Věra Matějková, 2020) je vtipnou filmovou glosou o návratu z rodičovské dovolené („It’s funny because it’s true.“).

Aktuální informace najdete na facebookové události: HYB4 FILM + My Street Films: Angry Young Women.