masterclasses a diskuze

 

Bystřičan, KOVY, Klusák, Nejedlová: Jak se v dnešní době angažovat?
Úvodní diskuse online filmové přehlídky filmů My Street Films – tam, kde právě jste
 
Zajímáte se o problémy naší společnosti, ale netušíte, jak přispět k jejich řešení? Dnešní doba nepřeje osobnímu setkávání a životy nás všech, aktivistů nevyjímaje, se přesouvají do online prostředí. Některé otázky mohou zdánlivě zmizet z očí, ale na jejich řešení se stále ještě čeká. Jak se mění současné podoby společenské angažovanosti? Jak být angažovaný z prostředí vlastního domova a rodinného kruhu? A jak to vnímají naši hosté, kteří se sami snaží rozhýbat českou společnost a nebojí se nepříjemných diskuzí?
Moderovala Zuzana Fuksová
Holý, Chalupová, Foukal, Pecháčková: Tvorba jako cesta z krize
Diskuse online filmové přehlídky filmů My Street Films – tam, kde právě jste 
 
Krize – tento pojem nejednou použil každý z nás. Krize značí nebezpečí, ale zároveň příležitost pro hledání nových cest. Současná pandemie nás každodenně konfrontuje s limity vlastních možností a sil, osobní a celospolečenské krize se často slévají v jednu. Je vůbec možné v takových podmínkách tvořit film? Jak plánovat natáčení, když naší jedinou jistotou je přetrvávající nejistota? Na co se soustředit? Co je důležité? 
Moderovala Viola Ježková
Vít Klusák: Na počátku byl text 
 
Cesta od myšlenky k filmu. Jak v sobě najít autora či autorku a objevit svůj nezaměnitelný vztah ke světu? A jak to proměnit v námět a scénář? Seminář prozkoumávající způsoby, jak myšlenku přetavit v téma, téma v námět a scénář, a ten ve film. 
Moderoval Ivo Bystřičan a Viola Ježková.
Martin Mareček: Režie dokumentárního filmu. Oxymorón nebo nezbytnost?

 

Známé klišé praví, že dokumentaristé/ky se snaží chytit realitu při činu, ale nic již neříká o tom, která realita, jací protagonisté/ky a která témata jsou hodna dokumentárního zaznamenání. Možná, že všechna témata a všichni lidé by si zasloužili svůj dokumentární film, a jen záleží na vhodném autorském pohledu. Martin Mareček se ve svých filmech věnoval mnoha otázkám – od protestů proti zasedání Mezinárodního měnového fondu, přes aktivismus propagátorů/ek cyklistiky až dva tisíce osm set padesát dva kilometrů dlouhou cestu otce a syna za ztracenou matkou v jeho nejnovějším filmu Dálava. A právě on byl hostem semináře, který se pokoušel odpovědět na otázku, jak pojmout své vlastní dokumentární téma a najít si svého „ideálního” protagonistu/ku.
Moderoval Bohdan Bláhovec a Jaroslav Kratochvíl.