masterclasses a diskuze

Jan Foukal: Režie na pomezí fikce a dokumentárního filmu

Režisér a hudebník Jan Foukal je autorem filmů, u kterých lze stěží definovat jasný žánr. Ve své masterclass promluvil o významu hravosti v autorské tvorbě.
Ukázky ze vznikajícího filmu Zámek jsou otiskem nejen pandemických omezení, ale i možností tvůrčí svobody na 38 m2 jednoho bytu. Spolu s ukázkami z filmu Ahoj Babu otevřela tato masterclass prostor pro reflexi etických výzev dokumentárního filmu a hledání výrazových prostředků pro vědomou práci s mimozáběrovou realitou filmu. Stranou nezůstal ani jeho poslední dokončený film Marťanské lodě.

Adam Ol´ha: Jaké jsou možnosti snímání dokumentární reality?

Dokumentarista a kameraman Adam Ol’ha promluví o různých přístupech k práci s kamerou při tvorbě dokumentárního filmu. Jaká jsou specifika režie, když zároveň držíme kameru v ruce? Jak můžou postupy hraného filmu usnadnit natáčení dokumentárního filmu? Využívá promyšleného záběrování, komponování záběrů a svícení scén nebo raději zachycuje realitu čistě observačním způsobem snímání?

Erika Hníková: Od filmového námětu k dokumentární tvorbě

Erika Hníková se věnuje dokumentární tvorbě přes sedmnáct let. Její celovečerní filmy získávají silný divácký ohlas nejen u nás, ale i v zahraničí. Ve své masterclass bude mluvit o tom, jak se z nápadů v hlavě stávají filmové náměty a o tom, co se s filmovým námětem děje dál tváří v tvář realitě natáčení filmu. Své zkušenosti režisérky dokumentárních filmů a osvědčené tvůrčí strategie na pomezí literárního scénáře a intuice doplnila ukázkami ze vznikajícího filmu Sólomatky v produkci České televize. Řeč však byla i o posledním dokončeném filmu Každá minuta života. 
Moderovala Tereza Reichová

Bystřičan, KOVY, Klusák, Nejedlová: Jak se v dnešní době angažovat?

Úvodní diskuse online filmové přehlídky filmů My Street Films – tam, kde právě jste.

Zajímáte se o problémy naší společnosti, ale netušíte, jak přispět k jejich řešení? Dnešní doba nepřeje osobnímu setkávání a životy nás všech, aktivistů nevyjímaje, se přesouvají do online prostředí. Některé otázky mohou zdánlivě zmizet z očí, ale na jejich řešení se stále ještě čeká. Jak se mění současné podoby společenské angažovanosti? Jak být angažovaný z prostředí vlastního domova a rodinného kruhu? A jak to vnímají naši hosté, kteří se sami snaží rozhýbat českou společnost a nebojí se nepříjemných diskuzí?
Moderovala Zuzana Fuksová

Holý, Chalupová, Foukal, Pecháčková: Tvorba jako cesta z krize

Diskuse online filmové přehlídky filmů My Street Films – tam, kde právě jste.

Krize – tento pojem nejednou použil každý z nás. Krize značí nebezpečí, ale zároveň příležitost pro hledání nových cest. Současná pandemie nás každodenně konfrontuje s limity vlastních možností a sil, osobní a celospolečenské krize se často slévají v jednu. Je vůbec možné v takových podmínkách tvořit film? Jak plánovat natáčení, když naší jedinou jistotou je přetrvávající nejistota? Na co se soustředit? Co je důležité? 

Moderovala Viola Ježková

Vít Klusák: Na počátku byl text 

Cesta od myšlenky k filmu. Jak v sobě najít autora či autorku a objevit svůj nezaměnitelný vztah ke světu? A jak to proměnit v námět a scénář? Seminář prozkoumávající způsoby, jak myšlenku přetavit v téma, téma v námět a scénář, a ten ve film. 

Moderoval Ivo Bystřičan a Viola Ježková.

Martin Mareček: Režie dokumentárního filmu. Oxymorón nebo nezbytnost?

Známé klišé praví, že dokumentaristé/ky se snaží chytit realitu při činu, ale nic již neříká o tom, která realita, jací protagonisté/ky a která témata jsou hodna dokumentárního zaznamenání. Možná, že všechna témata a všichni lidé by si zasloužili svůj dokumentární film, a jen záleží na vhodném autorském pohledu. Martin Mareček se ve svých filmech věnoval mnoha otázkám – od protestů proti zasedání Mezinárodního měnového fondu, přes aktivismus propagátorů/ek cyklistiky až dva tisíce osm set padesát dva kilometrů dlouhou cestu otce a syna za ztracenou matkou v jeho nejnovějším filmu Dálava. A právě on byl hostem semináře, který se pokoušel odpovědět na otázku, jak pojmout své vlastní dokumentární téma a najít si svého „ideálního” protagonistu/ku.
Moderoval Bohdan Bláhovec a Jaroslav Kratochvíl.

Jakub Hejna: Konstrukce reality

Příběh může mít překvapivou podobu, i beze slov či lidí. Odkud a jak začít vyprávět? Seminář probádal možnosti narativu v dokumentárním filmu. 

Martin Mareček: Realita dokumentární

Kdo je autorem dokumentárního filmu a jak ho v sobě objevit? Jak pracovat s vlastním námětem na film? Seminář prozkoumává specifika dokumentárního přístupu ke světu a filmu.