Online přehlídka: Odhalte s námi Vrstvy rozmanitosti

Autor
Datum

Jako inspiraci k psaní námětů jsme pro vás tentokrát připravili online přehlídku věnovanou rozmanitosti. Náš aktuální výběr představuje desítků krátkých filmů, které tematizují odlišnost a oslavují jedinečnost a kreativitu. Přehlídka zároveň zahrnuje celou škálu odlišností, se kterými se setkáváme a vyrovnáváme. Můžeme mít jiné potřeby, ať už žijeme s handicapem, zvýšenou citlivostí nebo poruchou učení. V dnešní době je také stále běžnější setkávat se s kulturní jinakostí, která nás motivuje k dalším otázkám: Co nás skutečně spojuje? V jaké míře se od sebe odlišujeme? Co je jiné a co divné? Kdo to posuzuje? A kdo rozhoduje?

Podívejte se na náš pestrý filmový výběr a posuďte sami: Vrstvy rozmanitosti.