my street films online – tam, kde právě jste 

3. sekce // portrét – víc než selfie!

Do našeho výběru filmových portrétů jsme zařadili filmy, které ukazují schopnost spatřit filmovou optikou skutečného člověka a jeho osobní příběh. Zároveň ale přiznávají životní situaci, ve které se autor nachází, a která podmiňuje jeho vidění. Obrat perspektivy k autorovi tak přináší i svébytné autoportréty, které jsou rovněž součástí této sekce.

Čistota půl zdraví

Barbora Aradská

 
Autorka trpící úzkostnou poruchou se rozhodne své největší strachy pozvat k sobě domů. Její film zaznamenává nejen život bakterií rostoucích v Petriho miskách, ale též proces zkoumání vlastní psychiky. Výsledný autoportrét je poetickým svědectvím o schopnosti postavit se sobě samému.

Touch of Love 

Pavel Ruzyak

 

Uprostřed pražského sídliště je malý ateliér, ve kterém se dějí zajímavé věci. Je to umělecká dílna pro zrakově handicapované děti, které se zde učí o zákonitostech našeho světa. Jak plyne čas? Dá se nakreslit taktilními barvami? Film se observačním způsobem vydává na návštěvu ateliéru a dává nahlédnout do světa nevidomé dívky.

Konec dovolené

Věra Matějková

 

Po osmi letech strávených na rodičovské dovolené se autorka filmu snaží znovu získat nejen práci a ztracené sebevědomí, ale též klíč k porozumění, kým se za ty roky mateřství vlastně stala. Osobní výpověď neztrácí nadhled ani humor a její příběh získává obecnou platnost.

Johana

Ondřej Pilát

 

Filmový portrét vypráví příběh mladé dívky z Valašska, která se přestěhovala do Prahy. V působivých poetizujících obrazech zrcadlí nejenom vnější okolnosti života Johany, ale i její vnitřní vesmíry. Odhaluje význam důvěry i to, jak Johanino hledání mezilidského pouta souvisí s provazy.

Strážce života věčného

Kateřina Lánská

 

Autorka zobrazuje základní momenty života mysliveckého strážce a snaží se postihnout jeho vztah k okolí, lesu a společnosti. Postoj autorky se odráží v odstínění vlastních otázek. Neptá se, zda-li má příroda sloužit člověku, ptá se, kým by byl člověk bez ní.

Portrét pozemšťana

Iva Chvojková Růžičková

 

Autorka potkává charismatického mystika z Chomutova. S respektem k jeho spojenectví s neviditelným světem přistupuje na to, že v něm může získat cenného průvodce, i když se nikdy nedozví, jak jeho komunikace s mimozemským světem funguje.