program // praha

 

MASTERCLASSY PRO VEŘEJNOST

 
Jak najít své téma a přetavit ho do dokumentárního jazyka
10.5.2021
Host: Erika Hníková

Jak najít své téma a přetavit jej do sdělitelné dokumentární reality. Jakými cestami si autor projde než zjistí, co je pro něj skutečně nosné a čemu se chce po dobu i několika let věnovat. Je důležitější subjektivní pocit nebo společenská poptávka po aktuálních tématech? Jak se mění pohled na téma v průběhu tvorby filmu? Může se téma proměnit? 

Jaké jsou možnosti snímání dokumentární reality
31.5. 2021
Host: Adam Oľha

Dokumentarista a kameraman Adam Ol’ha promluví o různých přístupech k práci s kamerou při tvorbě dokumentárního filmu. Jaká jsou specifika režie, když zároveň držíme kameru v ruce? Jak můžou postupy hraného filmu usnadnit natáčení dokumentárního filmu? Využívá promyšleného záběrování, komponování záběrů a svícení scén nebo raději zachycuje realitu čistě observačním způsobem snímání?

Kudy vede hranice mezi hraným a dokumentárním filmem
28.6.2021
Host: Jan Foukal

Jan Foukal je autorem dvou filmů, u kterých lze je stěží jasně definovat jejich žánr. Jak obohacuje hraný film jeho dokumentární zkušenost. Jak velkou část své tvorby nechává volné improvizaci a jak svá natáčení režijně připravuje? 

WORKSHOPY PRO VYBRANÉ PARTICIPANTY

 
Workshop I. Stezky k námětu
11.5.2021

Lektoři spolu s účastníky workshopu společně prozkoumávají postřehy, detaily zkušenosti a svébytnou skutečnost, která účastníky zajímá. Postupně se společně vydávají napříč náměty k tématům budoucích filmů. Pracují na dobré dramaturgické přípravě i technických podmínkách natáčení. Lektoři pomáhají účastníkům objevit vlastní autorský přínos. 

Workshop II. Manipulace nebo tvorba?
29.6.2021

Co dokáže filmová montáž? Jakou váhu má natočený materiál? Jak vyprávět obrazem a zvukem? Součástí workshopu je účast profesionálního střihače, který nabídne inspirativní vhledy do střihačského umění. Následuje společné zhlédnutí filmového materiálu, natočeného samotnými účastníky. Ve vztahu k námětu hledají účastníci společně s lektory možné cesty, jak filmovými prostředky vyprávět příběh, rozvíjet scénář a jak pokračovat v natáčení.

Střihové konzultace
18. – 22. 8. 2021

Účastníkům workshopu nabízíme individuální konzultace s profesionálními střihači. Konzultace jsou skutečně intenzivní a zásadně mohou proměnit podobu filmu. Probíhají v modelu jeden na jednoho a jsou tedy cenným doplňkem skupinového workshopu.

Workshop III. Intenzivní objevy
7.9.2021

Nastal čas na zhlédnutí již téměř hotových filmů a poslední tvůrčí zásahy. Závěrečné setkání se nese v duchu společné diskuse nad téměř hotovými filmy. Lektoři s účastníky hledají ta nejpodstatnější a nejzajímavější filmová svědectví, která vytvořili.