Projekce s debatami: Greta Stocklassa, Apolena Rychlíková, Kateřina Dudová

Autor
Datum

Srdečně vás zveme na červnové filmové večery, kdy se seznámíte s aktuálními českými dokumentárními filmy a okolnostmi jejich vzniku. Letos jsme k debatám přizvali autorky, o jejichž filmech se v dokumentárním světě hodně mluví: Greta Stocklassa (s filmem BLIX NOT BOMBS), Apolena Rychlíková (Hranice Evropy) a Kateřina Dudová (Moje nebe je horší než tvoje peklo). Ať už vás zajímá, jak může mladá režisérka vést rozhovor s diplomatem, který je o dvě generace starší, jak natáčet v místech, kde se dá sotva důstojně pracovat, nebo jak dostat na plátno nezkrotnou uměleckou bohému, přidejte se k nám.

PRAHA | Kino Pilotů | 03/06 18:00 | BLIX NOT BOMBS ~ Umění diplomatického rozhovoru

Po projekci dokumentárního filmu Grety Stocklassa bude následovat přednáška přibližující okolnosti vzniku filmového portrétu švédského emeritního diplomata Hanse Blixe. Režisérka představí detaily vzniku filmu, nástrahy dlouhodobého natáčení v době pandemie i tvůrčí dilemata. Jak pokládat správné otázky? A jak se vypořádat s „mluvící hlavou“?

BRNO | Kino Art | 13/06 18:00 | Moje nebe je horší než tvoje peklo ~ Nekompromisní upřímnost: Na rovinu s protagonisty

Moderovaná přednáška Kateřiny Dudové přiblíží proces vzniku jejího nejnovějšího filmu. Bude se týkat ohledávání míry osobního přístupu k protagonistům, užití nadsázky jako prostředku vyrovnání se s těžkými tématy, nebo o nových možnostech kinematografické autenticity.

OSTRAVA | Minikino | 13/06 19:30 | Hranice Evropy ~ Pravdivé natáčení v mizerných podmínkách

Režisérka Apolena Rychlíková přiblíží detaily vzniku filmu o pracovní migraci a ekonomickém vykořisťování. Bude mluvit o tvůrčích postupech a nástrahách spojených s užitím skryté kamery, o vzájemné dynamice mezi filmem a textovou reportáží, nebo o nalézaní rovnováhy mezi citlivým a sarkastickým komentářem. Proč je důležité dát hlas těm, kteří jsou přehlíženi?