My Street Films @ SCHOOL

 

My Street Films působí také na školách, kde se zaměřuje na edukativní realizaci filmů s žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol.

Learning by doing! Naši lektoři jsou zároveň profesionální dokumentaristé, jejich zkušenosti a pedagogické schopnosti umožňují žákům a studentům v krátkém čase poznat důležité aspekty audiovizuální tvorby. Přispíváme k rozvoji mediální gramotnosti a kritického myšlení. Podporujeme autorskou kreativitu a hledání vlastních řešení. Pracujeme s konstruktivní kritikou a diskusí.

 
Základní školy
Poskytujeme program pro základní školy šitý na míru jejich potřebám. Naši lektoři umí pracovat se skupinou věkově rozdílných lidí a podporují teamovou spolupráci, která je pro vznik filmu velmi důležitá. Vítají individuální charakter zpracování filmového námětu. Průřezová témata mediální, audiovizuální či environmentální výchovy často nacházejí svá praktická vyústění právě ve filmech žáků.
 
Střední školy a gymnázia
Pořádáme tří až pětidenní workshopy v jejichž rámci studenti spolupracují s našimi lektory na formulaci vlastního filmového námětu, který v následujících dnech společně natočí a sestříhají do finální, prezentovatelné podoby. Díky teoretické a praktické části workshopu tak studenti dostanou v krátkém čase nejen podstatné informace, ale též vlastní zkušenosti, které mohou s teorií propojit a porovnat. Naši lektoři vedou studenty ke schopnosti reflexe vlastního tvůrčího procesu a k otevřené diskusi.
Kontakt:

Viola Ježková
Programové vedení / Program Manager
Tel: +420 731 183 071
viola@mystreetfilms.cz