My Street Films @ School

aktivní filmový workshop pro studenty s předními českými dokumentaristy

Na vybraných gymnáziích a středních školách pořádáme tří až pěti denní workshopy, v rámci nichž studenti spolupracují s profesionálními dokumentaristy na natočení společného dokumentárního snímku. Díky teoretické a praktické části si studenti vyzkouší, jak vzniká umělecké dílo a projdou si cestu od tvorby námětu až po cílovou realizaci. Výsledný film se pak účastní studentské sekce My Street Films Awards.

­Co získají studenti?

Program se zaměřuje na rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti třemi navzájem se doplňujícími způsoby:

(1) explikací teoretických základů čtení mediálních obsahů, vč. tematizace tzv. fake news

(2) aktivními diskuzemi, podněcujících kritickou reflexi obsahu i formy

(3) praktickými filmovými workshopy, během nichž se studenti naučí základům dokumentární tvorby a dramaturgické výstavby filmu. Důraz je kladen na schopnost srozumitelné a informované reflexe vybraného tématu, výstižné artikulace myšlenek a stanovisek a schopnost komunikace skrze specifickou formu krátkého dokumentárního filmu.
Co získá škola?
 
MyStreetFilms @ schools je výběrový projekt, nabízející unikátní formu vzdělávání skrze praktické workshopy s předními českými dokumentaristy, mezi nimi Ivo Bystřičan, Viola Ježková, Jaroslav Kratochvíl, Bohdan Bláhovec či Apolena Rychlíková. Všechny filmy zároveň postupují do studentské sekce soutěže My Street Films Awards, kde reprezentují danou školu.
Jak workshop probíhá?
 
Nabízíme několik variant workshopů různé náročnosti v rozmezí dvou až pěti dnů, které obsahují jak části teoretické, tak praktické. Kromě toho jsme schopni vytvořit individuální program šitý na míru každé škole a jejím možnostem a potřebám.
 
Teoretická část se skládá ze srozumitelného úvodu do filmové teorie, představení filmových žánrů s důrazem na dokumentární film s použitím konkrétních ukázek, na kterých studenti pochopí význam střihové skladby a filmové řeči a naučí se poznávat široké spektrum žánrů a tvůrčích přístupů.
Praktická část programu se odvíjí od konkrétního modelu, který si pedagogové dané školy pro své studenty zvolí. Společné pro všechny modely je však to, že si mladí studenti ověří, co může být dobrý nápad na film, jakým způsobem je možné tuto realitu filmově zpracovat a jaký má režie vliv na interpretaci skutečnosti okolo nás. Studenti během všech fází vývoje a výroby filmu svůj projekt konzultují s lektory. Všichni lektoři mají vlastní techniku, kterou během praktické části studentům zapůjčují na vyzkoušení. Během našich praktických workshopů vznikají krátké filmy, které studenti sami vymýšlejí, natáčejí a stříhají.