Živé kino Ji.hlava 2021 – letní promítání vybraných českých dokumentárních filmů na netradičních místech a unikátní pražská uvedení právě dokončovaných snímků, které budou uvedeny na letošním MFDF Ji.hlava. Za My Street Films byly letos uvedeny dva filmy, které vznikly na našich workshopech. Projekce proběhla v Kině MAT 9. září 2021.
Zkouška sirén // Hana slaninová 
Environmentální žal, kolektivní deprese, odcizení a zrušená budoucnost: „Kde hledat energii předstírat, že životy v tomto světě jsou žitelné?“ Materiální i mentální časoprostor vyhraněn snaze porozumět světu, kritickému myšlení i imaginaci, se pro generaci narozenou na sklonku tisíciletí stává podmínkou žitelnosti. ooh that’s okay navrhuje *deník* jako mediant sebelásky. Voice-overy našich deníkových záznamů vytváří dialog s vizuálním jazykem vlogu. Vzniká tak paralela deníku, kdy mobilem pořízené video-záznamy stejně jako popsané stránky notesu nesou sebekomunikační charakter. Dílo se přidává ke snahám detabuizovat mentální zdraví a to tím, že jeho boje zobrazuje v každodennosti – jako praxi. Dílo investuje do rozdílu mezi způsoby exprese autorek a chápe interdisciplinaritu jako dialog mezi různými epistemickými formami za účelem zkoumání nových figurací teoretické i vizuální produkce.
Ooh that’s okay // Markéta Slaná & Eliška Plíhalová
Dostala jsem chuť křičet. Zničehonic. Všechny moje myšlenky v tu chvíli směřovaly k tomu, abych se ovládla a nezačala doopravdy řvát. Jen jsem si v duchu říkala: hlavně nekřič. Vydržela jsem to a zůstala jsem potichu. Ale ten pocit, to vnitřní pnutí, ve mně nějak zůstalo. Začala jsem hledat místo, kde by to šlo – křičet bezpečně a přitom svobodně. Našla jsem sirény.